OSTRZEŻENIE: BAZA DANYCH AUTORYTETU RPC JEST

UTAJNIONA

OSOBY USIŁUJĄCE UZYSKAĆ NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP ZOSTANĄ ZLOKALIZOWANE I POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Nowiny

10 kwietnia 2019 r. Tak, żyjemy, bez względu na to, co mówią CSD!

28 stycznia 2019 r. Procedura publikacyjna zostaje wyłączona na czas nieokreślony, by ułatwić i zachęcić do aktywnego udziału w życiu witryny.

24 grudnia 2018 r. Miło nam ogłosić powołanie Polskiej Filii Autorytetu RPC!


Nowe raporty, opowieści oraz operacje

unknown.png

RPC-PL-005Prawdziwi rzemieślnicy

[…] Słyszę też jakieś szorowanie. Chyba coś czyszczą. (Pauza). Mam tam wejść i przywitać się z waszymi współpracownikami?
Kontrola: 2491, byłoby to… niewskazane. […]


unknown.png

RPC-PL-004Pływacki doping

[…] Domniemywa się ryzyka zagrożenia wystąpienia mutacji trwałych RNA u testerów często stosujących preparat. […]


unknown.png

Operacja Hermes

[…] Preparat miał zostać sprzedany o godzinie 16:45 w dniu 22 stycznia 2019 r., w ███████████ ███████, w zamian za równowartość 250 000 zł w gotówce, w walucie polskiej, europejskiej lub amerykańskiej. […]

Szablon Autorytetu RPC pt. Supremacy został zaprojektowany przez James Pitchford.
Logo Autorytetu RPC pt. Anomaly zostało zaprojektowane przez VolgunStrife.
Niektóre części tej witryny zbudowane są z kodu SCP-Wiki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License