Związek AEP

Orędzie z biurka G5-01, Olimpu:

Witajcie agenci, doktorzy i wszyscy członkowie Związku AEP. Rada zadecydowała, że konieczne jest zwrócenie się do każdego w świetle ostatnich zdarzeń. Zadano wiele pytań w następstwie Zdarzenia Etos. „Kim jesteśmy”, „co robimy” i, co najważniejsze, „co daje nam do tego prawo”. Oczywiste jest, że pytania te obudziły wiele wątpliwości, aczkolwiek mamy zamiar je wszystkie rozwiać.

Kim jesteśmy?


Jesteśmy Związkiem AEP. Poszukujemy anomalii w nadziei na ich badanie i pogłębianie zrozumienia tego, jak działają. Jesteśmy umysłem ludzkości. Zamykamy anomalie w wielkich klatkach i utrzymujemy je z dala od sfery publicznej, by ludzkość mogła funkcjonować bez świadomości tego, co kryje się w ciemnościach. Jesteśmy tarczą ludzkości. Wreszcie chronimy ludzkość przed anomaliami, ponosząc wielkie osobiste ryzyko bez względu na cenę. Jesteśmy mieczem ludzkości.

Co robimy?


Ujmując to prosto, świat stoi w obliczu zagrożenia. Nie mówię o wojnach, chorobach ani zanieczyszczeniach środowiska. Mówię o anomaliach. Co jest anomalią? Cóż. Anomalią jest to, co narusza podstawowe przekonania ludzkości. Nieważne, czy chodzi o potworną abominację, zestaw świadomych zabawek czy byty, które przemierzają wymiary; istnieje szeroka gama rzeczy, z którymi ludzkość nie jest w stanie sobie poradzić. Chronimy ludzkość przed tymi zagrożeniami.

Co daje nam do tego prawo?


Odpowiedź na to jest oczywista. Ludzkość nie jest gotowa ani zdolna przeciwdziałać zagrożeniom stwarzanym przez anomalie. Czynimy rzeczy, które uznawane są za „złe”, ale w tym jedynym przypadku zaiste koniec uświęca środki. Walczymy, by inni nie musieli; krwawimy, by inni nie musieli; umieramy, by inni nie musieli. Jesteśmy gotowi zrobić wszystko, by uchronić ludzkość. Pytanie zatem brzmi: „a ty?”.

Patrzymy w otchłań, by ludzkość mogła pozostać w świetle.

Finallogo123.png

Akwizycja. Eksploatacja. Protekcja.


Dokumentacja AEP


Powiązane dokumenty

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License