Amazing! Co. Hub

Szczegóły


Poziom zagrożenia: GT-02
Kierownictwo: [NIEZNANE]
Znane powiązania: [UKRYTO]

Przegląd


Amazing! Co. to organizacja znana z wytwórstwa niemarkowych produktów każdego rodzaju, powszechnie dostępnych dla sfery publicznej w zwyczajnych sklepach. Produkty te cechują właściwości anomalne, a ponadto często stwarzają one zagrożenie zarówno dla użytkownika, jak i osób znajdujących się w pobliżu. Kraj pochodzenia Amazing! Co. nie został zidentyfikowany z uwagi na szeroką gamę miejsc, w których organizacja ta sprzedaje i magazynuje swoje produkty. Informacje od rządów z całego świata wskazują, że przedsiębiorstwo to działa na każdym kontynencie, z wyjątkiem Antarktydy.

Podczas gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela ani kierownictwa Amazing! Co., wiadomo, że działalność produkcyjna organizacja zarządzana jest przez grupę osób fizycznych zwanych Zarządem Twórców. Są to niezwykle umiejętne i niebezpieczne osoby, które często posiadają najbardziej zaawansowane produkty anomalne, które kiedykolwiek zostały wytworzone przez to przedsiębiorstwo. O Zarządzie wiadomo z licznych dokumentów znajdowanych w miejscach magazynujących i sprzedających produkty Amazing! Co. Co najmniej ██ różnych imion i nazwisk powiązano z Zarządem Twórców, aczkolwiek większości z nich pracownicy Autorytetu nigdy jeszcze nie spotkali.

Obecnie polityka Autorytetu względem Amazing! Co. wiąże się z gromadzeniem informacji oraz przejmowaniem kontroli nad anomalnymi obiektami. Agentów na całym świecie instruuje się w kwestii tego, czego mają szukać w miejscach, gdzie typowo znajdowane są produkty Amazing! Co. Wszelkie informacje i znalezione obiekty należy w trybie natychmiastowym zgłaszać dowództwu Autorytetu.

Udokumentowane anomalie


RPC-027 — Gra historii produkcji AMAZING! Co.
RPC-050Nieco koloru w twoim życiu
RPC-125 — Retrowizja produkcji AMAZING! Co.
RPC-138 — Rozkojarzony dziennik
RPC-169 — Ostateczne powiększenie męskości
RPC-181 — Przedłużacz do zupy
RPC-277 — Prototyp szamponu produkcji Amazing! Co.
RPC-358 — Zainteresowanie miłosne
RPC-451 — Batoniki „do żucia” produkcji Amazing!… Co.
RPC-909 — Soda!

Anomalie niekanoniczne
RPC-MOTH-J — „Akysz! Przy-ĆMY-ieńcy!”

Pozostała dokumentacja[UKRYTO]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License