Amazing! Co. Hub

Szczegóły


Poziom zagrożenia: GT-02
Kierownictwo: [NIEZNANE]
Znane powiązania: [UKRYTO]

Przegląd


Amazing! Co. to organizacja znana z wytwórstwa niemarkowych produktów każdego rodzaju, powszechnie dostępnych dla sfery publicznej w zwyczajnych sklepach. Produkty te cechują właściwości anomalne, a ponadto często stwarzają one zagrożenie zarówno dla użytkownika, jak i osób znajdujących się w pobliżu. Kraj pochodzenia Amazing! Co. nie został zidentyfikowany z uwagi na szeroką gamę miejsc, w których organizacja ta sprzedaje i magazynuje swoje produkty. Informacje od rządów z całego świata wskazują, że przedsiębiorstwo to działa na każdym kontynencie, z wyjątkiem Antarktydy.

Podczas gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela ani kierownictwa Amazing! Co., wiadomo, że działalność produkcyjna organizacja zarządzana jest przez grupę osób fizycznych zwanych Zarządem Twórców. To niezwykle umiejętne i niebezpieczne osoby, które często posiadają najbardziej zaawansowane produkty anomalne, które kiedykolwiek zostały wytworzone przez to przedsiębiorstwo. O Zarządzie wiadomo z licznych dokumentów znajdowanych w miejscach magazynujących i sprzedających produkty Amazing! Co. Co najmniej ██ różnych imion i nazwisk powiązano z Zarządem Twórców, aczkolwiek większości z nich pracownicy Autorytetu nigdy jeszcze nie spotkali.

Obecnie polityka Autorytetu względem Amazing! Co. wiąże się z gromadzeniem informacji oraz przejmowaniem kontroli nad anomalnymi obiektami. Agentów na całym świecie instruuje się w kwestii tego, czego mają szukać w miejscach, gdzie typowo znajdowane są produkty Amazing! Co. Wszelkie informacje i znalezione obiekty należy w trybie natychmiastowym zgłaszać dowództwu Autorytetu.

Udokumentowane anomalie


RPC-027 — Gra historii produkcji AMAZING! Co.
RPC-050Nieco koloru w twoim życiu
RPC-125 — Retrowizja produkcji AMAZING! Co.
RPC-138 — Rozkojarzony dziennik
RPC-169 — Ostateczne powiększenie męskości
RPC-181 — Przedłużacz do zupy
RPC-277 — Prototyp szamponu produkcji Amazing! Co.
RPC-358 — Zainteresowanie miłosne
RPC-451 — Batoniki „do żucia” produkcji Amazing!… Co.
RPC-909 — Soda!

Anomalie niekanoniczne
RPC-MOTH-J — „Akysz! Przy-ĆMY-ieńcy!”

Pozostała dokumentacja[UKRYTO]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License