Mniej istotne lokacje anomalne

Mniej istotne lokacje anomalne

Autorytet, oprócz przechowywania znacznych obiektów anomalnych, interesuje się lokacjami anomalnymi, których właściwości są zwyczajnie przyziemne. Podobnie jak katalog nieznacznych anomalii, tak i lokacje opisane w tym domyślnie przydzielone są do klasy Alfa-Biały.

[[div class="content-panel standalone" style="text-align: justify;"]]
[[div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; padding: 5px;"]]
**Lokalizacja**: ?
**Opis**: ?
**Właściwości**: ?
**Użytek**: ?
[[/div]]
[[/div]]

Lokalizacja: Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, Polska
Opis: Graffiti po zewnętrznej stronie tylnej ściany lokalnego sklepu spożywczego przedstawiające stacjonarny telefon z tarczą umieszczony na antycznym stoliku, z odłożoną słuchawką.
Właściwości: Z telefonu wydobywają się z niej odgłosy wszystkich aktualnych rozmów telefonicznych w obrębie sklepu, co umożliwia ich podsłuchiwanie, aczkolwiek ze względu na nadmiar danych jest ono dosyć utrudnione w przypadku większej liczby jednoczesnych rozmów. Analiza fizyczna potwierdziła, iż dźwięki nie wydobywają się zza ścian, a z miejsca określonego jako namalowana słuchawka.
Użytek: Lokacja jest sporadycznie wykorzystywana do testów lojalnościowych.

Lokalizacja: [UKRYTO], Polska
Opis: Stary wagon osobowy wykorzystywany do 2005 r. przez PKP
Właściwości: Co noc, w godzinach od 23:32 do 23:34, kolejno w każdym przedziale (według porządku arytmetycznego, zgodnie z którym przedziały są ponumerowane) rozbrzmiewa głos kobiety w średnim wieku: „Dobry wieczór. Kontrola biletów”, pomimo braku fizycznej obecności w środku. Jeśli dana osoba będzie się znajdowała w jednym z ww. przedziałów, głos rzekomej konduktor będzie do skutku (czyli do okazania biletu albo opuszczenia wagonu przez rzekomego pasażera) powtarzał: „Proszę okazać swój bilet”. W niezmiennym braku możliwości okazania prawidłowego biletu możliwe jest jedynie opuszczenie wagonu, co rzekoma konduktor kwituje słowami: „Jazda bez ważnego biletu jest niezgodna z przepisami”.
Użytek: Obecnie nie czyni się z lokacji żadnego użytku. Niemniej sporadycznie samodzielni pracownicy naukowi Autorytetu przeprowadzają na lokacji własne badania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License