Mniej istotne lokacje anomalne

Mniej istotne lokacje anomalne

Autorytet, oprócz przechowywania znacznych obiektów anomalnych, interesuje się lokacjami anomalnymi, których właściwości są niezwykle płytkie lub przyziemne. Podobnie jak katalog nieznacznych anomalii, tak i lokacje opisane w tym domyślnie przydzielone są do klasy Alfa-Biały.

[[div class="content-panel standalone series info justify-it" style="background-color: #FFFFFF;"]]
@@   @@**Lokalizacja**: ?
@@   @@**Opis**: ?
@@   @@**Właściwości**: ?
@@   @@**Użytek**: ?
[[/div]]

Lokalizacja: Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, Polska
Opis: Graffiti po zewnętrznej stronie tylnej ściany lokalnego sklepu spożywczego przedstawiające stacjonarny telefon z tarczą umieszczony na antycznym stoliku, z odłożoną słuchawką.
Właściwości: Z telefonu wydobywają się z niej odgłosy wszystkich aktualnych rozmów telefonicznych w obrębie sklepu, co umożliwia ich podsłuchiwanie, aczkolwiek ze względu na nadmiar danych jest ono dosyć utrudnione w przypadku większej liczby jednoczesnych rozmów. Analiza fizyczna potwierdziła, iż dźwięki nie wydobywają się zza ścian, a z miejsca określonego jako namalowana słuchawka.
Użytek: Lokacja jest sporadycznie wykorzystywana do testów lojalnościowych.

Lokalizacja: [UKRYTO], Polska
Opis: Stary wagon osobowy wykorzystywany do 2005 r. przez PKP
Właściwości: Co noc, w godzinach od 23:32 do 23:34, kolejno w każdym przedziale (według porządku arytmetycznego, zgodnie z którym przedziały są ponumerowane) rozbrzmiewa głos kobiety w średnim wieku: „Dobry wieczór. Kontrola biletów”, pomimo braku fizycznej obecności w środku. Jeśli dana osoba będzie się znajdowała w jednym z ww. przedziałów, głos rzekomej konduktor będzie do skutku (czyli do okazania biletu lub opuszczenia wagonu przez rzekomego pasażera) powtarzał: „Proszę okazać swój bilet”. W niezmiennym braku możliwości okazania prawidłowego biletu możliwe jest jedynie opuszczenie wagonu, co rzekoma konduktor kwituje słowami: „Jazda bez ważnego biletu jest niezgodna z przepisami”.
Użytek: Obecnie nie czyni się z lokacji żadnego użytku. Niemniej sporadycznie samodzielni pracownicy naukowi Autorytetu przeprowadzają na lokacji własne badania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License