Mniej istotne obiekty anomalne

Mniej istotne obiekty anomalne

Autorytet, poza przechowywaniem znacznych obiektów anomalnych, zajmuje się również nieznacznymi. Obiekty te domyślnie klasyfikowane są jako Alfa-Żółte i często są bardzo przyziemne.

Informacje odnośnie do formatowania tego typu wpisów znajdziesz tutaj, w sekcji „obiektów nieznacznych”.

[[div class="content-panel standalone" style="text-align: justify;"]]
[[div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; padding: 5px;"]]
**Desygnacja**: L-PL-?
**Opis**: ?
**Lokalizacja**: ?
**Właściwości**: ?
[[/div]]
[[/div]]

Desygnacja: L-PL-001
Opis: Pędzel malarski, rozmiar 3
Lokalizacja: Placówka 052
Właściwości: Bez względu na plan względem dzieła malarskiego użycie tego obiektu do malunku powoduje za każdym razem tworzenie prostej autokarykatury, podczas gdy malarz jest przekonany, iż maluje coś innego. Niemniej efekt nieświadomości zanika wraz z uznaniem przez malarza, że dzieło jest ukończone, co w następstwie doprowadza w większości przypadków do skrajnego zaskoczenia artysty.

Desygnacja: L-PL-002
Opis: Zapalniczka produkcji [UKRYTO]
Lokalizacja: Placówka 009
Właściwości: Zapalniczka może być wykorzystywana jak papieros do zaciągania się dymem tytoniowym z wylotu gazowego. Mimo wieloletnich badań praktycznych dym nadal wydobywa się z obiektu po zassaniu go przez wylot gazowy. Nie stwierdzono, gdzie w zapalniczce może znajdować się tytoń, ani w jaki sposób mógłby być podgrzewany.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License