Operacja Hermes

3

Operacja Hermes

Kod operacji: O-PL-82

Cele operacji: Zatrzymać przedstawicieli organizacji Podium i skonfiskować ich materiały.

Opis operacji: W dniu 18 stycznia 2019 r. agenci Polskiej Filii Autorytetu RPC skupieni na śledzeniu aktywności niedostatecznie poznanych organizacji rynku anomalii dokonali zlokalizowania jednego z miejsc służących organizacji Podium do przeprowadzania transakcji, podczas których sportowcom lub ich przedstawicielom sprzedawane są preparaty i obiekty anomalnej. Lokalizacja była możliwa dzięki nawiązaniu kontaktu z sygnalistą [USUNIĘTO] w zamian za umożliwienie jego albo jej odejścia z organizacji Podium (po aplikacji preparatu amnezyjnego klasy A), na co dowództwo wyraziło zgodę pod warunkiem, że przekazane przez sygnalistę informacje świadczyć będą o prawdziwym miejscu transakcji. Autorytet RPC, działając poprzez agenta ████ ███████████ zakonspirowanego jako przedstawiciel jednego z olimpijczyków, dokonał uzgodnienia terminu wymiany z organizacją Podium, zgodnie z wytycznymi sygnalisty.

Transakcja polegać miała na przekazaniu przez organizację Podium przedstawicielowi olimpijczyka preparatu sporządzonego w technologii anomalnej, pozwalającego, w całkowitej niewykrywalności w razie badania krwi i moczu, na uzyskanie czasowego (trzydniowego) poprawienia szybkości pływania o ok. 250%. Preparat miał zostać sprzedany o godzinie 16:45 w dniu 22 stycznia 2019 r., w ███████████ ███████, w zamian za równowartość 250 000 zł w gotówce, w walucie polskiej, europejskiej albo amerykańskiej.

W czasie operacji MDU Papa-3, „Czarny Żbik”, dokonała zatrzymania przedstawiciela handlowego oraz pracownika ochrony organizacji Podium, konfiskaty preparatu anomalnego, a w następstwie — przekazania tychże do Placówki 006. Operacja została przeprowadzona pod dowództwem por. ███████ ████████████████.

Przebieg operacji
Data: 22.01.2019 r.
Czas rozpoczęcia: 16:30


16:30: Na miejsce przybywa samochodem agent ███ ████████ (zwany dalej agentem).

16:36: Strzelec wyborowy potwierdza, że nieoznakowany czarny samochód ciężarowy dwukrotnie otoczył miejsce spotkania. Dowódca operacyjny MDU Papa-3 rozkazuje zadysponować bezzałogowy statek powietrzny do śledzenia pojazdu.

16:39: Obraz z kamery bezzałogowego statku powietrznego pokazuje, że nieoznakowany czarny samochód ciężarowy kolejne dwa razy otoczył miejsce spotkania. Dowódca operacyjny MDU Papa-3 rozkazuje obniżyć pułap lotu bezzałogowego statku powietrznego, by możliwe było zidentyfikowanie osób znajdujących się w śledzonym pojeździe.

16:42: Na miejsce spotkania przyjeżdża niebieski samochód osobowy marki ██████████ z roku ████ w wersji sedan. Z pojazdu wychodzą dwie kobiety w wieku około 30 lat i 55 lat. Młodsza kobieta ubrana jest w klasyczny szary damski garnitur biznesowy. Starsza kobieta ubrana jest w czarny płaszcz wełniany.

16:43: Młodsza kobieta podchodzi do agenta i ściska jego dłoń. Starsza kobieta pozostaje przy samochodzie. Strzelec wyborowy stwierdza, że w pojeździe nie znajdują się inne osoby. W międzyczasie śledzony czarny samochód ciężarowy zatrzymuje się przecznicę od miejsca spotkania, a bezzałogowy statek powietrzny obniża pułap i obrazuje wnętrze pojazdu: znajduje się w nim dwóch uzbrojonych mężczyzn w niebieskich koszulach, obaj w wieku około 45 lat.

16:44: Agent przekazuje neseser z gotówką starszej kobiecie, która następnie dokonuje policzenia pieniędzy z wykorzystaniem urządzenia. W międzyczasie agent prowadzi nieformalną rozmowę z młodszą kobietą na temat najbliższych igrzysk olimpijskich.

16:47: Starsza kobieta najwidoczniej kończy liczenie pieniędzy i z pomocą radiotelefonu nadaje na falach ultrakrótkich, na kanale ██, wiadomość: „Tak”. Czarny samochód ciężarowy rusza.

16:49: Czarny samochód ciężarowy zatrzymuje się na miejscu spotkania. Dowódca taktyczny pododdziału szturmowego melduje gotowość do dokonania zatrzymania. Jeden z mężczyzn otwiera bagażnik i wręcza agentowi stalowy pojemnik o wymiarach ok. 22 [cm] × 22 [cm] × 16 [cm]. Agent dziękuje za pomyślną finalizację transakcji, po czym wchodzi do swojego samochodu, w którym się zamyka. Strzelec wyborowy potwierdza obecność czterech osób na miejscu transakcji.

16:50: Dowódca operacyjny rozkazuje przeprowadzić szturm. Z pobliskiego budynku wychodzi pododdział szturmowy i w czasie krótkotrwałej wymiany ognia dokonuje zabicia starszej kobiety i jednego z mężczyzn. Drugi mężczyzna jest raniony. Młodsza kobieta unosi ręce i zostaje zakuta w kajdanki, po czym pozbawiona przytomności.

16:54: Dowódca taktyczny melduje zakończenie szturmu. Na miejsce przybywa dwóch lekarzy, którzy po stwierdzeniu zgonu starszej kobiety i jednego mężczyzny, udzielają pomocy drugiemu, po czym umieszczają go w samochodzie sanitarnym. Do samochodu sanitarnego oddelegowanych zostaje dwóch operatorów pododdziału szturmowego celem zabezpieczenia transportu.

16:57: Agent przekazuje dowódcy taktycznemu pozyskany pojemnik. Skonfiskowane zostają samochody używane przez członków organizacji Podium. Dowódca operacyjny ogłasza zakończenie operacji.


Podsumowanie: Operacja zakończona sukcesem, pomimo początkowych trudności w zobrazowaniu wnętrza czarnego samochodu ciężarowego przez bezzałogowy statek powietrzny. Operatorom szturmowym zezwolono na użycie siły śmiercionośnej w ostateczności, co też zyskało wyraz w przeprowadzonej akcji, albowiem użycie broni palnej ze strony operatorów miało miejsce dopiero po otwarciu ognia do pododdziału szturmowego przez członków organizacji Podium. Operacja nie zakończyła się fiaskiem z uwagi na zatrzymanie przedstawicielki handlowej oraz pracownika ochrony organizacji Podium, niemniej dowództwo rekomenduje przekierowanie dodatkowych środków na rozwój technologii i technik obezwładnienia, a także na przeprowadzenie doszkolenia w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonej akcji śmierć poniosły dwie osoby.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License