Placówka 052

3

site-header-inv.png

Placówka 052

Naczelna placówka krajowa


Przegląd


052.jpg

Otoczenie Placówki 052 widziane z lotu ptaka.

Założona: 13 marca 1872 r.

Przykrywka: [UKRYTO]

Lokalizacja: 4 [km] na północny zachód od wsi Osiecko, w województwie opolskim

Kryptonim: „Szczekuszka”

Kod szesnastkowy: [34]

Przeznaczenie: Zarządzanie strategiczne Polskiej Filii Autorytetu RPC we wszystkich trzech pionach; współpraca z organami administracji publicznej

Pole całkowite: ███,███ [m2]

Informacje: Placówka 052 jest siedzibą Polskiej Filii Autorytetu RPC koordynującą wszelkie programy i projekty badawcze, ochronne oraz przechowalnicze. Ponadto Placówka 052 prowadzi komunikację z organami administracji publicznej w zakresie konspiracji i bezpieczeństwa swojego obszaru działalności.

Placówka 052 korzysta ze skrzydła przechowalniczego dla obiektów klasy Alfa-Biały oraz Alfa-Żółty, które mają szczególne znaczenie dla planów strategicznych Polskiej Filii Autorytetu RPC bądź historyczno-kulturalne dla narodu polskiego.


Biura i skrzydła


 • Skrzydło administracyjne (pierwsze piętro):
  • Gabinet Dyrektora Regionalnego (s. 101-1)
  • Gabinet Dyrektora Placówki (s. 101-2)
  • Sekretariat (s. 101)
  • Biuro Oddziału Kadr (s. 102)
  • Biuro Pośrednictwa Kontrahenckiego (s. 103)
  • Biuro Infrastruktury Nadzwyczajnej i Międzygwiezdnej (s. 104)
  • Biuro Oddziału Komunikacji (s. 105)
  • Biuro Oddziału Finansowego (s. 106)
  • Biuro Oddziału Gospodarczego (s. 107)
  • Biuro Oddziału Informatycznego (s. 108)
  • Posterunek ochrony (s. 109)
  • Archiwum (s. 110)
 • Skrzydło bezpieczeństwa (parter):
  • Biuro Koordynatora Regionalnego ds. Ochrony (s. 1)
  • Biuro Koordynatora Regionalnego ds. Konspiracji (s. 2)
  • Dowódca Krajowy MDU (s. 3)
  • Biuro Kierownika Ochrony Placówki (s. 4)
  • Biuro Operacyjne (s. 5, 6 i 7)
  • Posterunek ochrony (s. 8)
  • Stacja opieki medycznej (s. 9)
 • Skrzydło przechowalniczo-badawcze (piętro podziemne):
  • Komory przechowalnicze (s. 01)
  • Parking (s. 02)
  • Komórka Komponentu Inżynieryjnego (s. 03 i 04)
  • Lokalne biuro łączne jednostek Pionu Badawczego (s. 05, 06 i 07)
  • Posterunek ochrony (s. 08)
  • Stacja opieki medycznej (s. 09)

Komórki organizacyjne podlegające wyłączeniu z wypisu na mocy dyrektywy powszechnego utajnienia nie zostały wymienione w powyższej strukturze.


Kadra


Kierownicy:

 • Dyrektor Regionalny: █████ ███
 • Dyrektor Placówki: dr hab. Rozalia Majcher
 • Kierownik Sekretariatu: Danuta Wątroba
 • Kierownik Oddziału Kadr: Ryszard Nodzykowski
 • Kierownik Oddziału Pośrednictwa Kontrahenckiego: Władysław Nowak
 • Kierownik BINM: Phil Carmichael, Ph. D.
 • Kierownik Oddziału Komunikacji: Karolina Rzepa
 • Kierownik Oddziału Finansowego: Karolina Bieńkowska
 • Kierownik Oddziału Informatycznego: Dr inż. Michał Dureń
 • Naczelny Archiwista: Krystyna Filaber
 • Koordynator Regionalny ds. Ochrony: Płk dypl. Tadeusz Biały
 • Koordynator Regionalny ds. Konspiracji: Lance Terson, Sc. D.
 • Dowódca Krajowy MDU: Gen. Edward Czarnecki
 • Kierownik Ochrony Placówki: Ppłk Monika Richter
 • Dowódca Operacji Krajowych: Gen. dr Filip Baran
 • Kierownik ds. Opieki Zdrowotnej: Dr n. med. Irena Trzemielewska-Żak
 • Kierownik Komponentu Inżynieryjnego: Dr inż. Agnieszka Krasna
 • Krajowy Kierownik Badań: Prof. dr hab. Roger Kowalik
 • Dowódca MDU Sierra-52: Kpt. Łukasz Staroń
 • Dowódca warty: Kpt. Damian Utrata

Pracownicy:

 • Kierownicy: 20
 • Pracownicy biurowi: 74
 • Pracownicy medyczni: 19
 • Pracownicy badawczy: 48
 • Pracownicy ochrony: 132
 • Łącznie: 293

Stacjonujące Mobilne Drużyny Uderzeniowe


 • MDU Sierra-52, „Kohorta”

Przechowywane anomalie


 • RPC-PL-002
 • [ODMOWA DOSTĘPU]
 • [ODMOWA DOSTĘPU]
 • [ODMOWA DOSTĘPU]
 • [ODMOWA DOSTĘPU]
 • [ODMOWA DOSTĘPU]

Format oryginalny autorstwa OperationalWolf.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License