Dr Roman Wasilewski

2

RPC.png

» Oddział Kadr «


wasilewski.jpg

Dr Wasilewski koordynujący pracę młodszych badaczy przydzielonych do programu badawczego RPC-PL-███.

Imię i nazwisko: Roman Wasilewski

Data urodzenia: 28 grudnia ████ r.

Stanowisko: Starszy badacz (Placówka 052)

  • Poświadczenie bezpieczeństwa: Poziomu 3.

Opis: Doktor Wasilewski to mężczyzna rasy kaukaskiej, mierzący 174 [cm] wzrostu i ważący 63 [kg]. Mężczyzna ma rzadkie włosy w kolorze ciemny blond, zielone tęczówki i zazwyczaj zarost o długości 1,5-2,5 [cm].

Suplement: Dr Wasilewski ukończył studia licencjackie w dziedzinie etnologii i antropologii kulturowej równolegle z licencjackimi, a następnie magisterskimi w dziedzinie historii sztuki na [UKRYTO]. Podjąwszy pracę naukowo-dydaktyczną, dr Wasilewski uczęszczał przez trzy lata na zajęcia doktoranckie, jednocześnie prowadząc zajęcia ćwiczeniowe na [UKRYTO]. W roku ████, po obronie pracy doktorskiej Roman Wasilewski uzyskał stopień naukowy doktora, po czym podjął pracę w tej samej szkole jako wykładowca akademicki.

W międzyczasie dr Wasilewski wstąpił w związek małżeński z ███████ ████████. W roku ████ został ojcem syna i córki. Pomimo długich starań i nieposzlakowanej opinii zarówno w gronie pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i lokalnej społeczności oraz niezaprzeczalnej gorliwości i rzetelności w pracy naukowo-dydaktycznej, co potwierdzały równoczesne studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce, dr Wasilewski, w wyniku nieujawnionych osobistych niesnasek ze starszymi badaczami, nie zdołał otworzyć przewodu habilitacyjnego, uzyskać podwyżki wynagrodzenia umożliwiającej mu sprawowanie opieki nad rodziną, a w ████ r. został dyscyplinarnie zwolniony ze szkoły za naruszenie nietykalności cielesnej dwóch kolegów, otrzymując swoisty wilczy bilet, jeśli chodzi o zatrudnienie na polskiej uczelni lub instytucie naukowym.

W wyniku tego rozwoju zdarzeń dr Wasilewski podjął pracę w charakterze pomocy kuchennej w miejscowym lokalu gastronomicznym. W okresie tym jego syn zachorował na białaczkę. Korzystając z pomocy wszelkich instytucji, osób prywatnych i fundraisingu, rodzina Wasilewskich usiłowała zgromadzić wystarczające środki, by ich syn mógł zostać poddany specjalistycznemu leczeniu. Niestety ████ Wasilewski w dniu ██.██.████ r., nie zostawszy poddany koniecznej terapii, przegrał walkę z chorobą. Niespełna trzy miesiące później Wasilewscy się rozwiedli. Była żona badacza próbowała popełnić samobójstwo i na wniosek własnych rodziców, na podstawie opinii lekarzy psychiatrów, została ubezwłasnowolniona, a Roman Wasilewski stał się samotnym ojcem dla córki.

W wyniku następczej diametralnej zmiany poglądów oraz celów życiowych dr Wasilewski podjął pracę jako wolny strzelec w charakterze eksperta ds. autentyczności dzieł sztuki. Mimo wykonywania wielu legalnych zleceń, wielokrotnie podejmował się zamierzonego uczestnictwa w bezprawnych, lecz związanych z hojnymi prowizjami transakcjach, dokonując weryfikacji autentyczności ukradzionych dzieł sztuki.

Na podstawie nieświadomej ze strony eksperta wielokrotnej współpracy z Autorytetem RPC celem identyfikacji dzieł sztuki Polska Filia zadecydowała, iż dr Wasilewski udowodnił, że stanowiłby niezwykle cenną część kadry Pionu Badawczego, wzbogacając wiedzę na temat dzieł sztuki i udoskonalając realizację metod naukowych wykorzystywanych przez badaczy sztuki w Autorytecie.

W dniu ██.██.████ r. Autorytet RPC zaproponował dr. Wasilewskiemu pracę z możliwością podniesienia stopnia naukowego. Dr Wasilewski przyjął ofertę zatrudnienia, nie wykazując żadnych oporów.

Udział w programach i projektach badawczych:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License