RPC-002

Kwantowy rewolwer

3

us.png
colt2

RPC-002

alpha-yellow.png

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 002

Klasa podmiotu: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie mechaniczne

Protokoły przechowalnicze: RPC-002 należy przechowywać w standardowym pojemniku na obiekty klasy Alfa. RPC-002 można wyjmować wyłącznie w celu przeprowadzenia eksperymentu, który musi zostać uprzednio zatwierdzony przez pracownika naukowego z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. RPC-002 nie należy wykorzystywać poza wyznaczonymi obszarami testowymi ani na niezatwierdzonych celach. Wszelkie eksperymenty związane z materią organiczną muszą zostać zatwierdzone przez dyrektora placówki ██. Szczegóły w dodatku 002-1.

Opis: RPC-002 to rewolwer Colt Single-Action Army Revolver z pomalowanym na srebrno, drewnianym uchwytem. Niezaładowany RPC-002 nie wykazuje żadnych efektów anomalnych, nawet po pociągnięciu języka spustu. Materiał i jakość naboju załadowanego do RPC-002 nie mają innego znaczenia, niż stanowienie środka wyzwalającego właściwości anomalne RPC-002. Gdy wystrzelony z RPC-002 pocisk dotyka danego obiektu, wywiera w nim zmiany na poziomie subatomowym, przemieniając wszelką materię w inny pierwiastek. Zajście tego efektu nie wymaga, by pocisk spenetrował materiał, a nadto ma miejsce bez względu na jego prędkość. Podczas gdy właściwość ta wpływa również na złożone związki, jest wówczas o wiele mniej efektywniejsza i działa w znacznie mniejszej skali. Z uwagi na zanieczyszczenia często nie dochodzi też w takim przypadku do przemiany całości związku w nowy pierwiastek.

Względem samych pierwiastków RPC-002 „konwertuje” dany w inny. Efekt ten zależy od tego, z której komory wystrzelony zostaje pocisk. Pomimo wielokrotnych prób oznaczenia, która komora wywiera dany efekt, sam podmiot wydaje się w anomalny sposób oczyszczać, pozbywając się wszelkiego rodzaju etykiet. Rewolwer wydaje się również stwarzać pomniejsze zagrożenie poznawcze, albowiem osoba usiłująca odmierzać dokładnie obroty bębna rewolweru wydaje się nie pamiętać prawidłowo numerów i będzie pewna, że zapamiętany jest poprawny, nawet gdy badacze wcześniej odmierzyli obroty podczas poprzedniego testu w sesji. Z uwagi na to w tej chwili nie wiadomo, czy zawartość komór nie ulega zamianie, czy też kontrolę sprawuje jedna zniszczona komora bębna.

Dodatek 002-1: Na polecenie dyrektora globalnego 04 wszelkie testy zostają zawieszone. Z uwagi na anomalne samo-maskowanie obiektu oraz incydent RPC-002-6 dalsze eksperymenty zostały uznane za zbyt niebezpieczne.

Dodatek 002-2: RPC-002 na polecenie dyrektora globalnego 04 został przeniesiony do Placówki 001 w dniu ██.██.████ r.

RPC-001 RPC-003
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License