RPC-020

Przybyło z przestrzeni kosmicznej

2

us.png
RPC-020

RPC-020.

beta-yellow.png

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 020

Klasa podmiotu: Beta-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie radiacyjne, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: RPC-020 musi pozostać zamknięty w wyścielonej ołowiem celi przechowalniczej dla humanoidów, w Placówce 37. Podczas przenoszenia obiektu w okresach jego nieaktywności pracownicy muszą korzystać z bezzałogowego statku powietrznego celem unikania prowokowania RPC-020. Obiekt musi być transportowany w wyścielonej ołowiem kuli o średnicy co najmniej 10 [m]. Podczas tych okresów celę należy poddawać cotygodniowej inspekcji konserwatorskiej, po której zakończeniu RPC-020 należy z powrotem umieścić w jego przechowalni.

Opis: RPC-020 to pozbawiony kończyn byt humanoidalny, całkowicie okryty kombinezonem przeciwradiacyjnym nieznanego pochodzenia. Pomimo swojego stanu, obiekt może dokonywać poruszeń i wchodzić w interakcje z użyciem czterech wydłużonych, nylonowych pasów, które są do niego przyłączone poprzez klipy asekuracyjne w rejonie miednicznym. Obecnie nie wiadomo, czy RPC-020 jest istotą organiczną, albowiem, odkąd został zabezpieczony, nie wymagał żadnego pożywienia, a ponadto wydaje się nie potrzebować snu. RPC-020 wykazuje świadomość i zdolności komunikacyjne, które przejawiają się jako zakłóceń fal radiowych w promieniu do 25 [m]. Odbierane od obiektu komunikaty głównie dotyczą jego uwolnienia oraz wyrażają wrogość wobec pracowników Autorytetu.

RPC-020 nieprzerwanie wchodzi w kontakt z najbliższym otoczeniem, wytwarzając „kulę” nieważkości mającą ok. 8 [m] średnicy, w której środku znajduje się jego ciało. Nie zaobserwowano, jakoby kula ta ulegała zmianom kształtu ani rozmiaru, ale może przemieszczać się wraz z obiektem. Kula wypycha powietrze, wytwarzając w środku próżnię. Liczniki Geigera wykorzystywane przez Autorytet wskazują, że RPC-020 nieprzerwanie emituje 150 radów promieni gamma oraz rentgenowskich w obszarze kuli. Nie ustalono, czy zjawisko to jest kontrolowane przez obiekt.

Odkrycie RPC-020 pozwoliło na zrozumienie, że obiekt w razie prowokacji okazuje otwartą wrogość wobec zwierząt. Za prowokację RPC-020 może uznać znalezienie się zwierzęcia w obszarze jego oddziaływania, przeszkodzenie w jego przemieszczaniu się, wejście z nim w interakcję fizyczną czy odmowę jego uwolnienia. Byt okazuje skrajną wrogość wobec ludzi i zaatakuje każdego człowieka, choćby nie został sprowokowany.

Dodatek: RPC-020 po raz pierwszy usiłował doprowadzić do kryzysu przechowalniczego w czasie zmiany pracowników, w dniu 03.02.20██ r., w godzinach ████-████. Podczas zdarzenia obiekt nawiązał kontakt z obecnymi pracownikami Autorytetu. Poniżej znajduje się transkrypt prób przesłuchania RPC-020 przez personel.RPC-019 RPC-021
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License