RPC-038

Koszmar miejskiego eksploratora

3

us.png
RPC_BarbedWire.png

Instancja RPC-038 przed poddaniem jej terminacji.

beta-red.png

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 038

Klasa podmiotu: Beta-Czerwony

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie organiczne, zagrożenie świadomością

Protokoły przechowalnicze: Wszystkie informacje RPC-038 powinny być przechowywane w większej komorze o wymiarach co najmniej 20 [m] × 20 [m] × 15 [m], w którym zainstalowany jest zamknięty system rurociągów pozwalających na transport wody, gazu, ścieków oraz prądu elektrycznego. Dwa razy dziennie jeden CSD zostanie pozostawiony w tamtej komorze, by wszystkie przechowywane tam instancje mogły się nim pożywić. W razie uszkodzenia systemu rurociągów lub znalezienia się instancji RPC-038 w stanie agonalnym, należy zadysponować zespół naprawczy uzbrojony w broń nieśmiercionośną, by przywrócić właściwy stan rzeczy. Dozwala się użycia środków śmiercionośnych w sytuacjach kryzysowych.

W przechowalni nie może być zamkniętych więcej niż sześciu instancji RPC-038. Wszelkie dziko żyjące instancje, które zostaną odkryte, o ile w przechowalni nie ma mniej niż sześć RPC-038, należy poddać terminacji. W razie pojawienia się w rejonach znanych z aktywności RPC-038 doniesień o mocno zdeformowanych zwłokach i nieznalezieniu zabójcy lub doniesień o zaginionych miejskich eksploratorach, personel przechowalniczy Autorytetu powinien udać się w tamto miejsce, by przeprowadzić dochodzenie.

Opis: RPC-038 oznacza podłużny organizm na bazie silikonu, przypominający rurę, aczkolwiek jest o wiele elastyczniejszy od materiałów, które zwykle używane są do konstrukcji rurociągów. RPC-038 cechuje wielka „paszcza” ciągnąca się wzdłuż jednej strony organizmu wyścielona licznymi kłami. Instancje RPC-038 zwykle znajdowane są w opuszczonych osiedlach — zazwyczaj przebywają w miejscach, gdzie mogą z łatwością się ukrywać i żerować.

RPC-038 właściwe jest cykliczne zachowanie drapieżne; przez większość takiego cyklu obiekt skupiony jest na konsumowaniu pożywienia znajdowanego w rurociągach i przewodach elektrycznych, czyli m.in. wody, gazu czy energii elektrycznej. Po trwającej około tygodnia aktywności tego typu obiekt rozpoczyna drugą fazę cyklu, w której będzie się zmieniał w taki sposób, by móc zakamuflować się między rurociągami, a następnie będzie oczekiwał przechodzącego w pobliżu człowieka. Jednakże, jeśli faza ta będzie trwała zbyt długo, obiekt może rozpocząć łowy. RPC-038 wymaga wszystkich opisanych zasobów, by móc przetrwać. Z uwagi na szybką przemianę materii obiekt wymaga znacznych ilości zasobów, co może doprowadzić do przerw w ich dostawie w rejonach, w których się nimi żywi. Instancje RPC-038 są wysoce terytorialne i atakują każdy organizm, który znajdzie się na ich terytorium.

Nie wiadomo, w jaki sposób, o ile w ogóle, instancje RPC-038 przeprowadzają reprodukcję. Nie zaobserwowano bowiem żadnej reprodukcji seksualnej ani aseksualnej, a ponadto nie znaleziono nigdy żadnych jaj. Możliwe, że RPC-038 są organizmami stworzonymi sztucznie. Teorię tę wydaje się potwierdzać związek przyczynowy między eksterminacją RPC-038 przeprowadzaną przez Autorytet a zanikiem wszelkich zjawisk związanych z obiektem — niemniej te wydają się pojawiać na nowo po kilku latach. Możliwe jest także, iż RPC-038 składają jaja, które trwają w stanie uśpienia na właściwy bodziec, po którym wykluwają się z nich instancje obiektu. Możliwości te się nie wykluczają. Dopuszcza się też mniej prawdopodobną opcję, iż instancje RPC-038 osiągają stan hibernacji, aczkolwiek nigdy nie został on jeszcze udokumentowany.

Incydent 038-A: W dniu ██.██.19██ r. w komorze przechowalniczej RPC-038 znaleziono wyrwaną rurę. Gdy zespół naprawczy otworzył drzwi do komory, wszystkie sześć instancji RPC-038 zaatakowało grupę, zabijając lub pozbawiając przytomności każdego jej członka, a następnie uciekło z komory i zaatakowało zespół obserwujący. Placówka została niezwłocznie zablokowana. Dwie instancje RPC-038 zaczęły żerować na energii elektrycznej placówki, powodując przerwy w jej dostępności. Wszystkie instancje zostały wówczas głęboko uśpione i ponownie zabezpieczone w przechowalni. Drugi zespół naprawczy zauważył, iż rzekoma wyrwana rura była w istocie instancją RPC-038, co doprowadziło do spekulacji, że do incydentu doprowadziło zorganizowane współdziałanie instancji. Nie istnieją inne dane, które potwierdzałyby możliwości intelektualne tego poziomu u instancji RPC-038, aczkolwiek naprawy należy przeprowadzać z daleko idącą ostrożnością.

Po zdarzeniu wiele instancji RPC-038 zaczęło co kilka lat gromadzić się wokół i w miejscu, w którym doszło do incydentu. Przyczyna tego nie została jeszcze poznana.

RPC-037 RPC-039
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License