RPC-055

Tysiąc drzwi

3

us.png
medium.jpg

RPC-055 w roku 2016.

alpha-orange.png

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 055

Klasa podmiotu: Alfa-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie regeneracyjne, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: Lokalni pracownicy Autorytetu powinni znajdować się w stanie gotowości na Posterunku Obserwacyjnym LS-118, na wschód od RPC-055, celem monitorowania wszelkich prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do obiektu. W razie odnotowania takowego należy aktywować pasywne emitery glifów EG-2 INAN znajdujące się w wejściu do piwnicy B, po uzyskaniu zgody co najmniej dwóch pracowników monitorujących z poświadczeniem bezpieczeństwa co najmniej poziomu drugiego. Ponadto główny badacz może wyrazić zgodę na implantację fałszywych wspomnień intruzom.

Pomimo iż wszyscy pracownicy oraz lokalni mieszkańcy mogą wchodzić do RPC-055, wejście do piwnicy B ograniczone jest do pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa co najmniej poziomu trzeciego lub autoryzowanych przez głównego badacza. W czasie testów i eksploracji autoryzowani testerzy muszą być wyposażeni w jedną kamerę bezprzewodową, jedną latarkę o skuteczności świetlnej 1 500 [lm] pozwalającą na emisję strumienia świetlnego przez 5 godzin, jedną standardową rację żywnościową Autorytetu, jeden nadajnik, jeden łom oraz jeden pistolet Beretta 92FS z dwoma magazynkami zapasowymi w celach zapobiegawczych1.

W razie wystąpienia kryzysu przechowalniczego należy zadysponować stacjonujący zespół odzyskujący do dwóch minut od odnotowaniu zdarzenia. Bez względu łańcuch dowodzenia w razie kryzysu przechowalniczego autoryzowane jest niezwłoczne, masowe podanie preparatów amnezyjnych klasy A w aerozolu. Wszelkie zdjęcia oraz informacje odnoszące się do RPC-055-1, które są rozpowszechniane przez środki masowego przekazu, muszą być usuwane przez MDU X-Ray 6 („Anulatorów”).

medium.jpg

Wejście do piwnicy B.

Opis: RPC-055 to dawna, wybudowana w roku 1904 siedziba przedsiębiorstwa kolejowego Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej mieszcząca się w Semarangu, na Jawie Środkowej, w Indonezji. Przez lokalnych mieszkańców RPC-055 zwany jest „Lawang Sewu” (w dosłownym tłumaczeniu: „Tysiąc drzwi”) z powodu znacznej liczby znajdujących się w nim drzwi oraz łuków. Mimo że liczba dostępnych okien jest policzalna (600), to liczba drzwi jest nieokreślona z uwagi na wielką, niezbadaną, podziemną konstrukcję. Na czerwiec 2018 r. liczba odkrytych drzwi oraz łuków wynosi 1467.

Cały kompleks RPC-055 składa się z kilku budynków: dwóch głównych, oznaczonych jako A i B, oraz dwóch mniejszych, oznaczonych jako C i D. Budynek A powstał w roku 1904 wraz z budynkami C i D, a budynek B skonstruowano w roku 1916. Wstępne plany pokazują, że struktura podziemna rozciąga się pod całym kompleksem RPC-055. Jednakże nowsze schematy pozyskane przez D-08091-002 wskazują na istnienie jeszcze większej konstrukcji, która sięga pobliskiej szkoły średniej, ████████.

Niektóre części kompleksu podziemnego są częściowo zalane celem chłodzenia budynku poprzez parowanie. Jednakże podczas japońskiej okupacji Indonezji w roku 1942 podziemia RPC-055 zostały osuszone i przekształcone w więzienie — stąd na ścianach znaleziono wiele ludzkich szczątków oraz zaschniętą krew.

medium.jpg

Stare, przekształcone więzienie w piwnicy B.

RPC-055 był eksplorowany z użyciem kamer █ razy przez CSD. Większość testerów biorących udział w eksploracjach napotkała RPC-055-1, która wydaje się bladą kobietą z długimi, czarnymi włosami i czerwonymi oczami, ubraną w białą suknię pobrudzoną krwią. Byt wędruje podziemnymi tunelami RPC-055, zwłaszcza piwnicy B. RPC-055-1 została przez lokalnych mieszkańców uznana za jedną z Kuntilanak.2

Po wejściu do piwnicy B autoryzowani testerzy donosili o słyszeniu kobiecego śpiewu rozbrzmiewającego się z głębi tunelów. Śpiewany utwór zidentyfikowano jako lokalną piosenkę ludową o nazwie „Lengsir Wengi”.3

Dodatek: Logi eksploracyjne.

Dodatek: Nakaz zneutralizowania: Joko Widodo, Prezydent Indonezji, osobiście wniósł do Zarządu o wyeliminowanie RPC-055-1 oraz otwarcie RPC-055 dla sfery publicznej. Wniosek czeka na rozpatrzenie.

RPC-054 RPC-056
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License