RPC-067

Zarządzanie średniego szczebla

3

us.png
beta-orange.png
Kafka_The%20Trial.png

Artystyczna rekonstrukcja RPC-067

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 067

Klasa podmiotu: Beta-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: MDU Victor 3-8, „Faust”, przypisana jest do monitorowania pracowników dużych korporacji w celu wykrywania manifestacji RPC-067. Z pomocą rządów państwowych MDU „Faust” namierza pracowników, którzy wykazują oznaki przepracowania oraz woli wykonywania zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. Wszystkie osoby wykazujące ww. oznaki powinny być klasyfikowane jako RPC-067-1. Instancje RPC-067-1 powinny zostać zatrzymane przez agentów Autorytetu używających przykrywki lokalnych agencji wywiadowczych, by uniknąć podejrzeń rodziny i przyjaciół. Osoby przejawiające efekty związane z anomalią RPC-067-1 muszą zostać poddane procedurze 38-5 „Scrivener” z wykorzystaniem przesłuchań oraz technik psychologicznych, w tym ████████ oraz ███████ za zgodą psychologa Autorytetu z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. Kiedy RPC-067-1 odmówi żądaniom RPC-067, powinien być obserwowany przez następne 48 godzin, do momentu, w którym zostanie potwierdzona de-manifestacja RPC-067. Po tym wydarzeniu instancji RPC-067-1 powinny zostać podane preparaty amnezyjne klasy C. Wszystkie instancje RPC-067-1, które przeżyją następne dwa tygodnie, powinny zostać poddane terminacji przez najbliższą drużynę MDU „Faust” w najbliższym dogodnym momencie, by zapobiec kolejnym manifestacjom RPC-067.

Opis: RPC-067 jest nieokreślonym mężczyzną w średnim wieku, który materializuje się i kontaktuje z pracownikami dużych korporacji.1 Nie jest znane zamieszkanie ani narodowość RPC-067, a wszystkie próby namierzenia go poprzez numer telefoniczny lub adres e-mail doprowadzały do znalezienia osoby nieprzejawiającej właściwości anomalnych. RPC-067 jest zwykle opisywany przez instancje RPC-067-1 jako bardzo przyjazny i wykazujący zrozumienie ich sytuacji, aczkolwiek nie jest wiadome, czy to prawdziwy opis RPC-067, czy tylko memetyczna manifestacja jego efektów anomalnych. Do tej pory RPC-067 nigdy nie dokonał materializacji w sytuacji, w której mógłby zostać zauważony przez kogoś innego, niż RPC-067-1; znajduje wówczas inny sposób na nawiązanie kontaktu z RPC-067-1.

RPC-067 zwykle kontaktuje się z pracownikami drogą telefoniczną, lecz zauważono okazjonalne wykorzystanie poczty elektronicznej w celu nawiązania pierwszego kontaktu. RPC-067 pyta pracowników o prostą przysługę, jak złożenie raportu swojemu przełożonemu. Jeśli pracownik odmówi, RPC-067 się zdematerializuje i nie ponowi już kontaktu. Jeśli jednak pracownik zastosuje się do instrukcji RPC-067, zacznie się szereg kontaktów z obiektem, a pracownik zostanie zaklasyfikowany jako RPC-067-1. RPC-067 będzie próbował osobiście spotkać się z RPC-067-1 po pierwszej udanej próbie i będzie starał się zbudować relację z RPC-067-1. RPC-067 będzie stopniowo namawiał RPC-067-1, by ten dokonywał czynów sprzecznych z akceptowanymi normami etycznymi, jak rozsiewanie plotek o pracodawcy RPC-067-1. Po tym, jak RPC-067-1 zacznie stosować się do tych instrukcji, zwykle nie zaprzestanie swoich działań, twierdząc, że „████████ ████2 jest miłym człowiekiem i chcę mu pomóc”. Po tym, jak RPC-067-1 znajdzie się pod kontrolą RPC-067, RPC-067 zacznie prosić RPC-067-1 o dopuszczenie się aktu przemocy. Jeśli RPC-067-1 stanie się narażony na wykrycie swojego czynu, RPC-067 poinstruuje go, by odebrał sobie życie. (W celu zdobycia większej ilości informacji proszę zobaczyć logi przesłuchań). Instancje RPC-067-1 są przypuszczalnym powodem śmierci polityka ███ ████ i spowodowanego tym masowego samobójstwa ███ osób w █████████, ██████ w roku 19██.3

Jeżeli RPC-067-1 nie nawiąże kontaktu RPC-067 przez okres dwóch tygodni, RPC-067 nie będzie dłużej materializował się w celu składania próśb oraz instruowania RPC-067-1. Zamiast tego, RPC-067 zacznie regularnie kontaktować się i nękać RPC-067-1 na temat terminów składania wniosków podczas godzin pracy oraz utrudniać wykonywanie zwykłych obowiązków poprzez rozmowy telefoniczne i wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną. Odzyskane z komputera osoby dotkniętej działaniem anomalii e-maile w liczbie ████ pytały RCP-067-1, czy może [USUNIĘTO] swojego obecnego przełożonego. Jeśli RPC-067-1 kontynuuje odmawianie lub ignorowanie próśb przez okres następnych dwóch tygodni, RPC-067 zaczyna prześladowanie RPC-067-1. RPC-067 będzie osobiście materializował się i zakłócał czas jedzenia oraz snu RPC-067-1 do momentu spełnienia jego żądań, doprowadzając w przeciwnym razie do śmierci RPC-067-1 z przemęczenia bądź głodu. (Otwórz wpis do dziennika 067-1-1, by zyskać więcej informacji).

RPC-066 RPC-068
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License