RPC-070

2

2

us.png
beta-black.png

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 070

Klasa podmiotu: Beta-Czarny

Zagrożenia: Zagrożenie niemierzalne, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: RPC-070 musi pozostać zamknięty w pudle, w domu o utajnionej lokalizacji, w █████, w stanie Floryda. Na chwilę obecną nie opracowano sposobu na przetransportowanie RPC-070 bez wyrządzenia kolosalnych szkód fizycznych w rozumieniu modelu standardowego. Pod żadnym pozorem nie należy doprowadzić do obudzenia się RPC-070.

Pomimo iż jest to obiekt klasy Czarny, bez narażania obiektu na obudzenie się, nie jest możliwe dokonanie jego przeniesienia. W związku z tym osiedle, na którym znaleziono RPC-070, zostało ogrodzone, a na drzwi domu, w którym znajduje się obiekt, nałożono wiele warstw środków memetycznych i antymemetycznych.

W razie obejścia przez osobę nieautoryzowaną protokołów przechowalniczych RPC-070-1 ma prawo poddać ją terminacji z użyciem środków anomalnych. Sposób, w jaki RPC-070-1 tego dokonuje, jest obecnie utajniony, aczkolwiek istotne jest, by pracownicy niższych poziomów mieli tego świadomość celem możliwości unikania przypadkowej terminacji.

Opis: RPC-070 to oznaczenie anomalnego przedstawiciela gatunku „Felis catus”, czyli kota domowego. W stanie uśpienia RPC-070 nie wykazuje żadnych właściwości anomalnych — ważne jest, by w stanie tym obiekt pozostał przez najbliższą przyszłość.

Obecnie nie wiadomo, co się stanie, jeśli RPC-070 się obudzi, odnotowano przypadek, gdy obiekt w stanie uśpienia dokonał nieznacznego poruszenia. Bazując na dowodach pozyskanych w toku tamtego zdarzenia ustalono, że jeśli RPC-070 się obudzi, wszechświat przestanie właściwie funkcjonować.

W czasie pozyskania RPC-070 towarzyszył nieznany byt oznaczony jako RPC-070-1. Obiekt ten przypomina starszą kobietę w wieku 70-80 lat i twierdzi, że nazywa się „███████” oraz opiekuje się RPC-070. Z uwagi na liczne wzmianki o Nivaldi oraz podobieństwo w działaniu zakłada się, że byt ten powiązany jest z tamtą organizacją.

Po pozyskaniu RPC-070-1 ostrzegł pracowników Autorytetu przed właściwościami anomalnymi RPC-070, a zapytany o przechowywanie obiektu skierował do nich groźby. Wydaje się, że RPC-070-1 również dotykają właściwości anomalne, albowiem wszyscy mieszkańcy osiedla traktują byt jako osobę światłą, a wręcz — „starszyznę”.

Nie zarejestrowano żadnych przesłuchań RPC-070-1 przez personel Autorytetu, albowiem wszystkie proponowane urządzenia nagrywające uznane zostały za zbyt ryzykowne przez RPC-070-1. Byt został uznany za obiekt klasy Theta, ponieważ dobrowolnie przechowuje on RPC-070 „dla dobra całej ludzkości”.

Pod żadnym pozorem nie można dopuścić do skrzywdzenia, zagrożenia ani innego rodzaju zachowania agresywnego wobec RPC-070-1 ze strony pracowników Autorytetu. Każdego rodzaju agresja w stosunku do RPC-070-1 będzie traktowana jako usiłowanie zniszczenia prawa naturalnego i wszyscy powiązani z tym pracownicy zostaną niezwłocznie poddani terminacji.RPC-069 RPC-071
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License