RPC-807-J

(account deleted)

4

us.png
gamma-purple.png
default_avatar%281%29.jpg

Instancja RPC-807-J.

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 807-J

Klasa podmiotu: Gamma-Purpurowy / potencjalnie zneutralizowany
(Szczegóły w dodatku 807-J-2).

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie elektryczne, zagrożenie mechaniczne, zagrożenie replikacyjne, zagrożenie wybuchem

Protokoły przechowalnicze: Wszelkie zaobserwowane instancje RPC-807-J należy niezwłocznie poddać terminacji. MDU Alfa-♂ („Moderatorzy”) obecnie zajmuje się zwalczaniem wszelkich instancji RPC-807-J. Pozostałości zniszczonych instancji należy wysyłać do Placówki ██ celem poddania ich inspekcji przez analityków technicznych Autorytetu.

Opis: RPC-807-J oznacza szereg nieprzerwanie wytwarzanych maszyn autonomicznych. Co około ██ godzin manifestacji dokonuje nowa instancja RPC-807-J. Najprawdopodobniej celem rzeczonych maszyn jest poszukiwanie i zrównywanie z ziemią wszelkich możliwych placówek Autorytetu. Uznaje się, że instancje RPC-807-J przejawiają niezwykłą sprawność w lokalizowaniu przestrzeni zajmowanych przez pracowników Autorytetu, wobec czego zagrożone są nawet miejsca, w których obecność Autorytetu jest znikoma. Wszelkie próby odwiedzenia instancji RPC-807-J od placówek Autorytetu były dotąd bezskuteczne, tak jak usiłowania nawiązania kontaktu. Pochodzenie instancji RPC-807-J jest obecnie nieznane.

Instancje RPC-807-J korzystają z różnorodnego uzbrojenia, które wykorzystują w celach sabotażowych oraz, sporadycznie, bojowych (w przypadku konfrontacji z podmiotami uznanymi za wrogie). Uzbrojenie RPC-807-J przedstawiono na poniższej liście:

  • Difosgen1,
  • Onagery2 (zasilane prądem elektrycznym),
  • Wojskowe głowice bojowe (konwencjonalne),
  • Nerwowy gaz,
  • Vulcan — działko,
  • Orbitalne systemy bojowe3 (kontrolowane satelitarnie),
  • Trujące bojowe środki łzawiące,
  • Elektromagnetyczne pociski wytwarzające falę o szerokim widmie,
  • Standardowe pałki elektryczne.

Dodatek 807-J-1: Inspekcja pozostałości instancji RPC-807-J-█, o kryptonimie „Able Archer”, doprowadziła do odkrycia wiadomości wydrapanej po wewnętrznej części podwozia maszyny. Poniżej przedstawiono jej treść.

j███ć cfoperatora caro j███ć autorytet rpc i j███ć ciebie

Dodatek 807-J-2: W dniu 26.08.2018 r. Autorytet zmodernizował systemy przechowalnicze, prawdopodobnie doprowadzając do zneutralizowania RPC-807-J.

Nota dyrektora:

DOWNVOTE BOTY SĄ DO DUPY
Dr Stupy

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License