RPC-996

…i nigdy już nie zeszli.

3

us.png
alpha-yellow.png
RPC-996.JPG

Wieża strażacka w RPC-996.

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 996

Klasa podmiotu: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie słuchowe

Protokoły przechowalnicze: Obszar RPC-996 powinien zostać zabezpieczony z użyciem siatki drucianej o wysokości nie mniejszej niż 3 [m], nad którą powinien przebiegać drut kolczasty. Obszar obiektu powinien być monitorowany przez Drużynę Bezpieczeństwa Romero-2 („Strażników leśnych”) w celu wykrycia wszelkich wtargnięć. W razie schwytania osoby nieautoryzowanej na obszarze RPC-996 należy zatrzymać ją na czas nieoznaczony i odpowiednio przesłuchać.

Opis: RPC-996 jest statycznym1 rejonem terenu zalesionego, co do którego wiadomo, iż był dawniej zamieszkiwany przez rdzennych Amerykanów. Jedyną konstrukcją, która się znajduje w tym rejonie, jest pojedyncza wieża strażacka. RPC-996 mieści się na wiejskich terenach Wirginii Zachodniej i wykazuje właściwości anomalne.

Pierwszą właściwością anomalną RPC-996 jest całkowity brak naturalnych odgłosów, które rozbrzmiewałyby na obszarze obiektu. Doniesienia o spostrzeżeniu tego stanu rzeczy często łączą się ze stwierdzeniami testerów, jakoby naturalnie słyszeli tam wyłącznie „dzwonienie w uszach”. Wszelkie sztuczne dźwięki (np. odgłosy chodu, rozmów czy kasłania) nadal będą normalnie rozlegać się na obszarze RPC-996.

Druga właściwość anomalna RPC-996 objawia się, gdy tester usiłuje wspiąć się po drzewie rosnącym na obszarze albo wspomnianej wyżej wieży strażackiej. Po osiągnięciu zmiennej wysokości tester zacznie gwałtownie ulegać efektowi „zanikania”, który dobiega końca, gdy tester całkowicie znika.

Trwają dalsze badania w kwestii poznania przyczyn zaistniałych na obszarze RPC-996 zjawisk anomalnych.

Dodatek: W dniu ██.██.19██ r., mocno zdeformowane zwłoki odpowiadające genetycznie Zofii Scoles2 spadły znad bezpośrednio obszaru RPC-996 na szczyt wieży strażackiej, po czym się z niej stoczyły i spadły na ziemię z wysokości ok. 45 [m].

Po przeprowadzeniu diagnostyki pośmiertnej na ciele odkryto, iż:

  • brakuje w nim żuchwy;
  • skalp został usunięty siłą;
  • żebra są popękane w różnych miejscach;
  • brakuje w nim mózgu.

Obecnie trwa dochodzenie w tej kwestii.

RPC-995 RPC-997
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License