Spis zdarzeń anomalnych

Spis zdarzeń anomalnych

Anomalie to nie tylko to, co zabezpieczamy. Niekiedy zdarzają się zdarzenia zbyt szybkie, by im zapobiec. Spisujemy je w tym miejscu celem posiadania podstawowych informacji na ich temat z myślą o prewencji, zabezpieczeniu lub wyjaśnieniu problemu.

[[div class="content-panel standalone" style="text-align: justify;"]]
[[div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; padding: 5px;"]]
**Nr logu**: PL-XXX
**Lokalizacja**: ?
**Data wystąpienia**: ?
**Powiązany podmiot**: ?
**Zaobserwowane przez**: ?
**Opis**: ?
**Powzięte środki**: ?
[[/div]]
[[/div]]

Nr logu: PL-001
Lokalizacja: Zielona Góra, województwo dolnośląskie, Polska
Data wystąpienia: 10 stycznia 2019 r.
Powiązany podmiot: Nie dotyczy
Zaobserwowane przez: Nieokreśloną liczbę mieszkańców okolicznych zabudowań oraz przechodniów
Opis: O godzinie 11:52 lokalna jednostka Straży Pożarnej została zadysponowana do ugaszenia pożaru budynku przy ul. [UKRYTO] i przybyła na miejsce trzy minuty później, po czym zaczęła wykonywać czynności gaśnicze i zabezpieczające. Cztery minuty po wejściu z wężem strażackim do budynku celem przeszukania go pod kątem znalezienia ewentualnych poszkodowanych z budynku wyszły trzy jednostki Straży Pożarnej złożone z funkcjonariuszy identycznych z członkami jednostki wchodzącej. W następstwie doszło do wybuchu paniki wśród samych strażaków i obserwatorów akcji.
Powzięte środki: Strażacy zostali zatrzymani i przesłuchani, a do ugaszenia ognia zadysponowano ratowniczą MDU, która po przeprowadzonej akcji nie znalazła żadnego zjawiska anomalnego, które można by zabezpieczyć. Przesłuchanie doprowadziło Autorytet do wniosku, że strażacy na skutek kontaktu z nieznanym zjawiskiem anomalnym doznali powielenia. Obecnie w centrum zarządzania kryzysowego Polskiej Filii trwają rozmowy odnośnie do tego, co należy uczynić z zatrzymanymi, biorąc pod uwagę niemożność zwolnienia trzech identycznych z sobą osób mających te same doświadczenia życiowe.

Nr logu: PL-002
Lokalizacja: Otwock, województwo mazowieckie, Polska
Data wystąpienia: ██ września 2018 r.
Powiązany podmiot: Nie dotyczy
Zaobserwowane przez: Członków klubu astronomicznego ██████ ███
Opis: Podczas prowadzonej przez 12 członków klubu obserwacji nieboskłonu zaobserwowali oni w miejscu Marsa planetę identyczną z Ziemią wraz z Księżycem, która ustąpiła miejsca Marsowi po około 30 minutach obserwacji.
Powzięte środki: Po poddaniu członków klubu zabiegom prawdopozyskawczym potwierdzono, iż rzeczywiście wyżej opisana sytuacja miała miejsce. Członkom klubu podano następnie preparaty amnezyjne klasy C. W braku jednak podobnych zeznań osób spoza klubu na tę chwilę Autorytet postanowił jedynie odnotować zdarzenie.

Nr logu: PL-003
Lokalizacja: Rzeszów, województwo podkarpackie, Polska
Data wystąpienia: 2 sierpnia 2019 r.
Powiązany podmiot: Nie dotyczy
Zaobserwowane przez: Jedną osobę i zarejestrowane przez kamery monitoringu miejskiego
Opis: Podczas późnowieczornego spaceru dwudziestopięcioletniej kobiety z około czteroletnim psem rasy kritikos lagonikos kobieta ta zawołała swojego psa celem wywabienia go z okolicznych zarośli, czterokrotnie głośno wokalizując jego imię: „Ares”. Po czwartym zawołaniu pies wybiegł z zarośli, zbliżył się na około metr do kobiety, po czym przemówił ludzkim, wysokim, męskim głosem: „Jam Ares, bóg wojny!” i zaszczekawszy, zniknął. Po sekundzie identyczny pies wybiegł ponownie z zarośli i podbiegł do kobiety, aczkolwiek nie wykazywał żadnych właściwości anomalnych.
Powzięte środki: Kobiecie podano łagodny preparat amnezyjny i przesłuchano. W międzyczasie przeprowadzono podstawowe badania diagnostyczne na psie, których wynik potwierdził brak właściwości anomalnych. Po zakończeniu czynności kobieta wraz z psem zostali zwolnieni do domu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License