Administracja Autorytetu

Administracja Autorytetu


Witaj w Prezydium Autorytetu, zorganizowanym zgrupowaniu komórek organizacyjnych, których celem jest umożliwienie działania tej wielkiej bestii będącej obrońcą ludzkości w obliczu świata anomalii. Znajdziesz tutaj odtajnione dla pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu co najmniej 2. informacje na temat naszych komórek organizacyjnych. Możliwe, że w przyszłości odtajnione zostaną informacje na temat komórek organizacyjnych, których znajomość przez pracowników niższych szczebli zostanie uznana za słuszną. Twoim zadaniem, jako pracownika Autorytetu, jest bycie na bieżąco.

Oddział Spraw Finansowych


Oddział Spraw Finansowych (OSF) obarczony jest zadaniem wyceny, weryfikacji i zarządzania wszelkimi środkami należącymi do Autorytetu. Oddział ten, składający się z dwóch pododdziałów, zajmuje się sprawami finansowymi, począwszy od wyceny zasobów oraz ich zarządzania, przez audyty wewnętrzne i zewnętrzne celem wsparcia Autorytetu oraz badanie sprzeczności w księgach, a skończywszy na komercjalizacji zasobów Autorytetu, zarówno anomalnych, jak i wewnętrznie stworzonych.

Z uwagi na zauważalną efektywność, mimo zalania rozległością obowiązków, pracownicy tej komórki zyskali reputację emocjonalnie zdystansowanych. Zgoła odmiennie sytuacja ima się skarg kierowanych do kadr w przedmiocie zachowania audytorów SF. Audytorzy, w przeciwieństwie do pozostałego personelu OSF, podchodzą bardzo żywiołowo do swojej pracy. Kadry radzą pracownikom nie utrudniać działań audytorów.

>> Oddział Spraw Finansowych


Oddział Stosunków Dyplomatycznych


Złożony z ambasadorów niezliczonych państw i terytoriów oraz doświadczonych, byłych pracowników państwowych i prywatnych, SD stanowi zbiorowisko doświadczonych przedstawicieli służby dyplomatycznej. OSD to komórka o krytycznym znaczeniu dla Administracji Autorytetu. Utrzymywanie dobrych stosunków między Autorytetem i narodami, z którymi wchodzi on w kontakt, czy to sporadyczny, czy stały, jest ułatwiane przez ten oddział działający jako siła równoważąca wspólne i indywidualne interesy stron stosunków.

W drodze dobrych stosunków, które nie utrudniają działalności Autorytetowi, i przekazywania próśb o pomoc w świetle potencjalnych odkryć anomalii OSD umożliwia Autorytetowi funkcjonowanie z maksymalną możliwą efektywnością.


Zarząd


Comprised of all Global Directors, the Board is the executive body of the Authority. Where Authority operations are concerned, the Board has the ability to make executive decisions at will. Whether its to stop the sale of certain 'benign' anomalies, or to force the continuation of critical research projects; very few activities of the Authority are outside their command. Some of their actions may appear to be heartless, or incredibly inhumane. This is of no consequence to the Board. A temporary loss of their humanity is worth the price for keeping the human race protected.

Serving as the rarely seen face(s) of the Authority, members of the Board serve as the highest diplomats for nations and organizations; for when normal diplomatic envoys cannot handle the situation. Critical and delicate situations are a commonality across most directives that directly come from the Board. To reduce risk for these situations, Global Directors are forbidden from purposely coming into contact with anomalous entities or objects. Additionally, it is very rare that all Global Directors will meet together in the Board Room; for security and scheduling reasons equally.


Oddział Utrzymywania Ch??? i Oceniania

"You are our eyes, we are your ears."

Born from the fallout of a Research testing session for RPC-███ in 19██, The Office of Ethics and Review's (EaR) mission is two fold. To evaluate the operations of the Authority and to investigate violations of Authority Mandates . Evaluations from the EaR are focused on matters pertaining to unethical conduct committed by staff of the Authority.

Ethical evaluations center around a written compact1 that carries heavy weight with the other Offices in the Administration. Careless or malicious misuse of CSD personnel, unreasonable overworking of subordinate staff, improperly preparing Task Force members for operations; and Auditor conduct are common matters that are brought to the EaR. Minor ethical violations can see salary decreases, budget cuts, removal from project or other less severe punishments. Severe ethical violations carry severe punishments, including demotions; memory erasure; memory erasure and dismissal; reclassification of clearance level to CSD; or memetic-induced brain-death2.

Violation of Authority Mandates are treated as hazardous to the stability of the organization and potentially the world outside. After investigation of the claim of violation for merit, EaR will organize a tribunal. What goes on behind the doors of the tribunal is unknown to everyone outside them.


Oddział Utrwalania i Zabezpieczania Informacji

"Through Secrecy; Darkness Prevails"

As part of an internal reorganization in 1947, the Office of Information Records and Security (OIRS) was established to preserve and safeguard all information generated and gathered by the Authority. Tasked with keeping records, information redaction and security, and the management of individual security clearances; OIRS staff members handle a critical job for the continued operation and secrecy of the Authority. As a result, all staff belonging to the office are specifically appointed by the Board to maintain internal security.

To combat unauthorized access to sensitive information, OIRS monitors the use of security clearances for individual personnel with an in-house access security network. For additional security of sensitive material, security clearances expire bi-monthly and must be renewed by issued personnel a month in advance of their respective expiration date. Background checks and financial reviews for renewing personnel will then commence. Any discoveries of corruption will warrant in-depth investigations by OIRS, in coordination with FA, HR, and EaR where relevant; while the subject in question is suspended, pending interrogation and audits.


Oddział Kadr

Authority personnel are the finest in their respective fields; hardened soldiers, brilliant scientists, even the most elite janitors. The sources for these men and women are as varied as the Authority itself, from personal recommendations to bureaucratic filters for notable personnel. Human Resources collates and acts on all this information, working with the other Divisions to keep the Authority staffed.

Human Resources performs a duty that is critical beyond regular staffing responsibilities for the Authority: the identification of CSD candidates for RPC testing purposes. Unique testing requirements require fitting profiles to put in potential danger for scientific progress. CSD personnel, whether captured by Protection, negotiated out of death row, or gained from asylums / sanitariums in certain nations3; are critical to growing the Authority's knowledge of the world's abnormal reality. HR's regular replenishment of CSD personnel is a testament of their dedication to the Authority, and of the nigh-absolute lethal future for their collected CSD's.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License