Biuro Pozyskań

Biuro Pozyskań

Witaj w Biurze Pozyskań. Staramy się tutaj eksplorować niewiadomą poprzez poszerzanie naszych horyzontów myślowych — możemy tak zyskiwać cenną wiedzę i podbudowywać naszą pozycję w walce o dobro ludzkości.

Przydział do Biura Pozyskań jest zaszczytem. Mamy tutaj pięć sekcji: teistyczną, wideryczną, kryptologiczną, antymemetyczną oraz kabalistyczną. Każda z tych sekcji korzysta z dedykowanej placówki o utajnionej lokalizacji. Tutaj wybrani badacze studiują najbardziej podziwiane i utajnione anomalie, które posiada Autorytet. Wyłącznie najbardziej umiejętni, wyspecjalizowani badacze mogą zostać przydzieleni tutaj, do sekcji odpowiadającej ich wielce cenionym zdolnościom oraz osiągnięciom. Badacze zostają następnie przetransportowani do placówki o utajnionej lokalizacji, gdzie współpracują z innymi wybitnymi fachowcami. W placówce takiej bada się wszystkie anomalie związane z jej specjalizacją, a członkowie Biura współpracują z Zespołem ds. Eksperymentów Anomalnych. Zdobywana przez nich wiedza umożliwia Autorytetowi zajmowanie coraz lepszej pozycji w walce o dobro świata.

Researchexpo.jpg

Członkowie Sekcji Kabalistycznej w drodze do możliwej anomalii.

Badacze studiują przydzielony im, z uwagi na ich specjalizację, obiekt oraz otrzymują informacje zdobyte przez ZEA. Zyskana wiedza podlega utajnieniu przed sferą publiczną, a nawet w szeregach Biura nie jest ona rozpowszechniania według widzimisię członków. W razie wystąpienia kryzysu przechowalniczego odpowiedni badacze terenowi zostają rozdysponowani, by zbadać anomalię i koordynować jej odzyskanie wespół z pracownikami Pionu Ochronnego.

Sekcja Teistyczna zajmuje się dostrzegalnymi w naszym świecie bytami wyższymi — niemalże wszystkimi obiektami klasy Epsilon.

Sekcja Wideryczna zajmuje się neuroprzekaźnikami widerycznymi. Wideryki to neuroprzekaźniki umożliwiające jednostce dostrzeganie rzeczy wcześniej ukrytych. Ludzki mózg od niepamiętnych czasów rozwijał mechanizmy chroniące przed tym, co niewidoczne. Wideryki przełamują tę barierę, umożliwiając nam widzenie prawdziwej rzeczywistości. Wideryki są normalnie studiowane w Placówce 074.

Sekcja Kryptologiczna zajmuje się deszyfracją wiadomości przechwyconych od interesujących Autorytet organizacji, jednostek oraz samych anomalii. Kryptologowie tworzą także normy dotyczące przesyłu i szyfrowania informacji celem zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacjom Autorytetu w sytuacji kryzysowej.

Sekcja Antymemetyczna ściśle współpracuje z Sekcją Wideryczną. Obiekty memetyczne dekodują się ze wspomnień lub wpływają na proces poznawania. Sekcja Antymemetyczna ma za cel pogłębienie zrozumienia oraz zapewnienie ochrony przed tego typu obiektami.

Sekcja Kabalistyczna bada anomalie o charakterze mistycznym i okultystycznym. Studiując wiele artefaktów o szczególnym znaczeniu kulturowym z całego świata, Sekcja Kabalistyczna usiłuje lepiej poznać skutki ich oddziaływania oraz powiązane z nimi zjawiska.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License