Dyscyplina

Dyscyplina
znajomość nieobowiązkowa

To poradnik nieobowiązkowy dla członków społeczności, ale każdy członek administracji bezwzględnie musi znać ten artykuł..

Dyscyplinę rozumiemy jako stan przestrzegania przez członków witryny panujących w niej zasad. W przypadku niedopuszczalnego zachowania się danego użytkownika (naruszenia dyscypliny) administracja może stanąć przed koniecznością jego zdyscyplinowania.

Obecnie zasady wymagające bezwzględnego przestrzegania znajdują się w artykułach:

 1. Najważniejsze zasady” (pozostałe zasady muszą być zgodne z opisanymi w tymże artykule),
 2. Dla zaczynających” (w zakresie korzystania z witryny),
 3. Poradnik w sprawach tłumaczenia” (w zakresie przekładania utworów obcojęzycznych na język polski),
 4. Omówienie spraw kanonicznych” (w zakresie tworzenia nowych elementów uniwersum),
 5. Poradnik tagowania” (w zakresie tagowania utworów),
 6. Sandbox” (w zakresie korzystania z sandboxów),
 7. Konkurs” (w zakresie prowadzenia i uczestniczenia w konkursach),
 8. Strony autorskie” (w zakresie publikacji wpisów oraz stron autorskich) oraz
 9. niniejszym — w zakresie procedury.

Przewodnik po artykule:

 • przyjęliśmy, iż dyscyplinowanie przeprowadzane będzie na jeden z dwóch sposobów, które to opisujemy na pierwszych dwóch zakładkach;
 • trzecia zakładka poświęcona jest dyscyplinowaniu członków administracji;
 • czwarta zakładka opisuje zasady rozstrzygania spraw podlegających procedurze;
 • piąta zakładka opisuje sytuację, gdy zdyscyplinowany lub osoba, która ucierpiała na jego zachowaniu, odwołują się od decyzji albo postanowienia kończącego procedurę;
 • ostatnia zakładka natomiast jest repozytorium ustaleń, jakich dokonaliśmy podczas procedur dyscyplinujących, by zapewnić jednolitość systemu dyscyplinowania — na zawarte tam oceny można się powołać w odwołaniu.

Reakcja dyscyplinująca może zostać wykonana przez każdego członka administracji w sytuacji, gdy doszło do naruszenia dyscypliny, a owo (DRD-1):

 1. wymaga reakcji administracji (DRD-1-A);
 2. nie zasługuje na wszczęcie procedury dyscyplinującej (z wyłączeniem następstwa nagany jak niżej) (DRD-1-B) oraz
 3. nie istnieje zasada, która nakazywałaby wszczęcie procedury bez względu na pkt 2. (DRD-1-C)

W ramach RD członek administracji może naruszającego dyscyplinę (DRD-2):

 1. upomnieć — poprzez prywatną wiadomość, w której dyscyplinujący wyjaśni, co w zachowaniu naruszającego było złe, i poprosi, by nie doszło do powtórki; (DRD-2-A)
 2. ostrzec — poprzez wiadomość na forum (jednocześnie prywatną), w której dyscyplinujący wyjaśni, co w zachowaniu naruszającego było złe, i poprosi, by nie doszło do powtórki, zaznaczając, że w razie kolejnego niewłaściwego zachowania w ciągu 24 godzin minimalną reakcją będzie nałożenie nagany, bez względu na stopień naruszenia; (DRD-2-B)
 3. albo zganić — poprzez wiadomość na forum (jednocześnie prywatną), w której dyscyplinujący wyjaśni, co w zachowaniu naruszającego było złe, i poprosi, by nie doszło do powtórki, zaznaczając, że w razie kolejnego niewłaściwego zachowania w ciągu 24 godzin minimalną reakcja będzie wszczęcie procedury dyscyplinującej, bez względu na stopień naruszenia. (DRD-2-C)

Nie można odwołać się od RD, ale wykonana może stanowić podstawę ku zdyscyplinowaniu członka administracji za nadużycie swojej władzy. (DRD-3)

Reakcja porządkowa

Reakcja porządkowa (RP) to forma reakcji dyscyplinującej, która tę zastępuje w ramach serwera Autorytetu RPC na Discordzie. W razie rozszerzenia obecności na inne serwisy, gdzie interakcje z użytkownikami mogą rodzić potrzebę egzekwowania porządku, sekcja ta zostanie odpowiednio uzupełniona. Na potrzeby rejestracji reakcji porządkowych na forum należy uznawać je za formę reakcji dyscyplinującej. (DRD-4)

Reakcja porządkowa umożliwia, oprócz odpowiedniego stosowania upomnienia, ostrzeżenia i nagany, wyrzucenie osoby z serwera, które stosowane jest w przypadku nagany. Blokada konta użytkownika może zostać nałożona tylko w przypadku, jeśli zachowanie użytkownika na serwerze spowoduje wszczęcie wobec niego procedury dyscyplinującej według zasad ze strony. (DRD-5)

Na Discordzie odpowiednie zastosowanie mają wytyczne z artykułów (DRD-6):

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License