Dyscyplina

Dyscyplina
znajomość nieobowiązkowa

Dyscyplina jest jednym z tematów, które poruszamy nie dlatego, że chcemy, ale ponieważ powinniśmy. W artykule tym dowiesz się, czym jest dyscyplina w rozumieniu naszej witryny i kto oraz jak ją egzekwuje. Chociaż chcielibyśmy, żeby nikt nigdy nie musiał korzystać z tego materiału, prawdopodobieństwo tu nie jest po naszej stronie.

Nie jest to poradnik obowiązkowy dla członków społeczności. Nie musisz go znać, ale jeśli kiedykolwiek przyjdzie ci zostać zdyscyplinowanym, to znajomość tego artykułu będzie przydatna. Jednakże każdy członek administracji bezwzględnie musi znać ten artykuł..

Dyscyplinę rozumiemy jako stan przestrzegania przez członków witryny panujących w niej zasad. W przypadku niedopuszczalnego zachowania się danego użytkownika (naruszenia dyscypliny) administracja może stanąć przed koniecznością jego zdyscyplinowania.

Obecnie zasady wymagające bezwzględnego przestrzegania znajdują się w artykułach:

 1. Najważniejsze zasady” (pozostałe zasady muszą być zgodne z opisanymi w tymże artykule),
 2. Dla zaczynających”,
 3. Poradnik w sprawach tłumaczenia”,
 4. Omówienie spraw kanonicznych”,
 5. Sandbox”,
 6. oraz „Konkurs”.
 • Przyjęliśmy, iż dyscyplinowanie przeprowadzane będzie na jeden z dwóch sposobów, które to opisujemy na pierwszych dwóch zakładkach artykułu.
 • Trzecia zakładka poświęcona jest dyscyplinowaniu członków administracji.
 • Czwarta zakładka opisuje sytuację, gdy osoba zdyscyplinowana uważa, że została potraktowana niesłusznie, i chciałaby, żeby na tej podstawie nałożony środek dyscyplinujący został zdjęty.
 • Ostatnia zakładka natomiast jest repozytorium ustaleń jakich dokonaliśmy podczas procedur dyscyplinujących, by zapewnić jednolitość systemu dyscyplinowania — na zawarte tam ustalenia można się powołać w odwołaniu.

RD może zostać wykonana przez każdego członka administracji w sytuacji, gdy doszło do naruszenia dyscypliny, a owo:

 1. wymaga reakcji administracji;
 2. i nie zasługuje na wszczęcie procedury dyscyplinującej (z wyłączeniem następstwa nagany jak niżej).

W ramach RD członek administracji może naruszającego dyscyplinę:

 1. upomnieć — poprzez prywatną wiadomość, w której dyscyplinujący wyjaśni, co w zachowaniu naruszającego było złe, i poprosi, by nie doszło do powtórki;
 2. ostrzec — poprzez wiadomość na forum (jednocześnie prywatną), w której dyscyplinujący wyjaśni, co w zachowaniu naruszającego było złe, i poprosi, by nie doszło do powtórki, zaznaczając, że w razie kolejnego niewłaściwego zachowania w ciągu 24 godzin minimalną reakcją będzie nałożenie nagany.
 3. lub zganić — poprzez wiadomość na forum (jednocześnie prywatną), w której dyscyplinujący wyjaśni, co w zachowaniu naruszającego było złe, i poprosi, by nie doszło do powtórki, zaznaczając, że w razie kolejnego niewłaściwego zachowania w ciągu 24 godzin minimalną reakcja będzie wszczęcie procedury dyscyplinarnej.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License