Klasy podmiotów

Klasy podmiotówInformacje podstawowe

Każdy obiekt pozyskany i skatalogowany przez Autorytet RPC oznaczony zostaje szeregiem desygnacji w myśl, iż większość obiektów nie zachowuje się w podobny sposób. Poniższe desygnacje mają zatem za zadanie ułatwienie badaczom określania właściwych metod do stosowania wobec obiektów, a ponadto ułatwiają szybkie i efektywne ustalenie poziomu zagrożenia stwarzanego przez anomalię.

Korzystamy z siedmiu oznaczeń ryzyka przechowalniczego i sześciu — poziomu zagrożenia dla życia, które stosuje się łącznie.

Oznaczenie ryzyka przechowalniczego i poziomu zagrożenia dla życia

Oznaczenie ryzyka przechowalniczego określa trudność w przechowywaniu danej anomalii. Niektóre obiekty przechowuje się znacznie łatwiej niż inne, aczkolwiek oznaczenie to nie musi być równoważne ze stwarzanym przez dany obiekt poziomem zagrożenia dla życia; nie są niczym niespotykanym anomalie niezwykłe łatwe w przechowywaniu, lecz mogące doprowadzić świat do zagłady. Vice versa, przechowywanie danej anomalii może być znacznym problemem, podczas gdy ona sama jest zupełnie łagodna.

Klasa podmiotu

Klasa podmiotu to łączne przedstawienie zarówno oznaczenia ryzyka przechowalniczego, jak i oznaczenia poziomu zagrożenia dla życia. Przykładowo anomalia oznaczona co do ryzyka przechowalniczego desygnacją „Omega”, a w kwestii poziomu zagrożenia dla życia — „Czarny”, przypisana byłaby do klasy „Omega-Czarny”.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License