Omówienie spraw kanonicznych

Omówienie spraw kanonicznych
znajomość obowiązkowa

Wprowadzenie

RPC korzysta z kanonu centralnego. Wszystkie artykuły z głównej listy i powiązane fabularne inne utwory istnieją w jednym uniwersum. Z uwagi na to korzystamy z pewnych standardów zapewniających spójność zarówno pod względem fabularnym, jak i jakościowym.

RPC-PL również korzysta z kanonu centralnego, jednakże niewspółdzielonego z kanonem RPC. Dla RPC-PL wiadomości o centrali i pozostałych oddziałach RPC mają charakter selektywny — niektórzy autorzy uznają pewne elementy tamtejszych uniwersów, a niektórzy nie. Na tę chwilę RPC-PL nie posiada jednego kanonu.

Polityka tworzenia nowych organizacji świata anomalii

Jeśli chcesz przedstawić swoją koncepcję GOI do włączenia w oficjalne uniwersum Autorytetu, musi ona spełniać następujące wymagania:

  • musi opisana być w co najmniej 3 artykułach (w tym opowieściach i operacjach) przez co najmniej 2 autorów;
  • artykuły te muszą być znakomitej jakości i musi łączyć je coś silniejszego niż jednozdaniowe wspomnienie w nich GOI.

Polityka tworzenia nowych jednostek świata anomalii

Jeśli chcesz przedstawić swoją koncepcję POI do włączenia w oficjalne uniwersum Autorytetu, musi ona spełniać następujące wymagania:

  • musi opisana być w co najmniej 2 artykułach (w tym opowieściach i operacjach) przez co najmniej 2 autorów;
  • artykuły te muszą być znakomitej jakości i musi łączyć je coś silniejszego niż jednozdaniowe wspomnienie w nich GOI;
  • POI nie mogą być „awatarami” pisarzy.

Polityka tworzenia nowych organizacji rządowych świata anomalii

Ocena konieczności oficjalnego rozpoznania AGID jest zindywidualizowana.

Polityka tworzenia nowych placówek

Placówkę uznawać muszą co najmniej dwa artykuły.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License