Operacje

Operacje

Operacje są istotną funkcją Autorytetu. Celem utrzymywania oficjalnego spisu i nauki z własnych błędów wszystkie znane operacje zostają opisane w tym miejscu.

Szablon znajduje się tutaj.

Aby dodać nowy wpis, wprowadź w formularzu na odpowiedniej poniższej zakładce nazwę „Operacja” oraz jej kryptonim (np. „Operacja Bluebeam”), a następnie zatwierdź działanie.


Operacja Hermes ujawniona 30 Jan 2019 16:48 przez Samuel BSamuel B

Ocena: 4.7

Operacja Hermes Kod operacji: O-PL-82 Cele operacji: Zatrzymać przedstawicieli organizacji Podium i skonfiskować ich materiały. Opis operacji: W dniu 18 stycznia 2019 r. agenci Polskiej Filii...

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License