Organizacje rządowe

Organizacje rządowe


Przedmowa: Autorytet musi radzić sobie z wieloma organizacjami świata anomalii, z których większość operuje poza prawem — niemal jak sam Autorytet. Jednakże niektóre organizacje funkcjonują w ramach świata nieanomalnego; są to przykładowo agencje czy organizacje międzynarodowe. Radzenie sobie z kontrolującym populacje kultem Mathusa jest zgoła odmienne od negocjowania z prawowitymi reprezentantami Chin; oznacza to istnienie multum dynamicznych stosunków, których stroną jest Autorytet. Niniejsza baza zawiera wpisy odnoszące się do organizacji oraz programów rządowych związanych z anomaliami.

Mniej istotne organizacje rządowe

Omówienie spraw kanonicznych

~

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License