Organizacje rządowe

Organizacje rządowe


Przedmowa: Autorytet musi radzić sobie z wieloma organizacjami świata anomalii, z których większość operuje poza prawem — niemal jak sam Autorytet. Jednakże niektóre organizacje funkcjonują w ramach świata nieanomalnego; to przykładowo agencje czy organizacje międzynarodowe. Radzenie sobie z kontrolującym populacje kultem Mathusa jest zgoła odmienne od negocjowania z prawowitymi reprezentantami Chin; oznacza to istnienie multum dynamicznych stosunków, których stroną jest Autorytet. Niniejsza baza zawiera wpisy odnoszące się do organizacji oraz programów rządowych związanych z anomaliami.

Mniej istotne organizacje rządowe

Omówienie spraw kanonicznych

Stosunek do Autorytetu
Podrzędny Organizacja rządowa bezpośrednio kontrolowana przez Autorytet.
Sprzymierzony Organizacja rządowa stale współpracująca lub przydatna Autorytetowi.
Neutralny Organizacja rządowa w ogóle lub niewielkim stopniu związana z Autorytetem.
Niejednoznaczny Organizacja rządowa okazuje zmienny lub sprzeczny stosunek do Autorytetu.
Wrogi Organizacja rządowa konsekwentnie dążąca do wyrządzenia szkody lub zniszczenia ludzkości lub Autorytetu.
Nieznany Organizacja rządowa o nieustalonym stosunku do Autorytetu.

~

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License