Organizacje

Organizacje


Przedmowa: Niniejszy dokument opisuje różne organizacje i ugrupowania podobne do Autorytetu. Podczas gdy wiele innych organizacji funkcjonuje w sposób podobny do Autorytetu, istnieją ci, którzy zamierzają wykorzystywać anomalie jako środki służące znacznie większym celom, i można ich traktować jako rywali Autorytetu. Ich cele i metody są obserwowane i dokumentowane przez Autorytet celem zrozumienia ich prawdziwego celu i jeśli to możliwe — powstrzymania ich przed zniszczeniem ludzkości.

Mniej istotne organizacje

Omówienie spraw kanonicznych

Stosunek do Autorytetu
Podrzędny Organizacja bezpośrednio kontrolowana przez Autorytet.
Sprzymierzony Organizacja stale współpracująca lub przydatna Autorytetowi.
Neutralny Organizacja w ogóle lub niewielkim stopniu związana z Autorytetem.
Niejednoznaczny Organizacja okazuje zmienny lub sprzeczny stosunek do Autorytetu.
Wrogi Organizacja konsekwentnie dążąca do wyrządzenia szkody lub zniszczenia ludzkości lub Autorytetu.
Nieznany Organizacja o nieustalonym stosunku do Autorytetu.

~

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License