Organizacje

Organizacje


Przedmowa: Niniejszy dokument opisuje różne organizacje i ugrupowania podobne do Autorytetu. Podczas gdy wiele innych organizacji funkcjonuje w sposób podobny do Autorytetu, istnieją ci, którzy zamierzają wykorzystywać anomalie jako środki służące znacznie większym celom, i można ich traktować jako rywali Autorytetu. Ich cele i metody są obserwowane i dokumentowane przez Autorytet celem zrozumienia ich prawdziwego celu i jeśli to możliwe — powstrzymania ich przed zniszczeniem ludzkości.

Mniej istotne organizacje

Omówienie spraw kanonicznych


System określania zagrożenia

Poziom zagrożenia Opis
GT-01 Organizacja posiadająca wiedzę lub obiekty o naturze anomalnej stwarzające zagrożenie wobec Autorytetu i ludzkości.
GT-02 Organizacja zdolna do znacznego naruszania normalnego funkcjonowania społeczeństwa, która może posiadać wiedzę na temat Autorytetu.
GT-03 Organizacja posiada pomniejsze obiekty anomalne lub wiedzę na ich temat, aczkolwiek pozostaje nieświadoma istnienia Autorytetu i nie stwarza znacznego zagrożenia wobec normalnego funkcjonowania społeczeństwa.
GU-0 Organizacja o nieznanych motywach.
GA-03 Organizacja niewspółpracująca z Autorytetem, lecz nie stwarzająca też żadnego bezpośredniego zagrożenia.
GA-02 Organizacja nastawiona przyjaźnie wobec Autorytetu.
GA-01 Organizacja nieprzerwanie wspierająca Autorytet.

~

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License