Pion Badawczy

Pion Badawczy

Wprowadzenie

Witaj w Pionie Badawczym Autorytetu RPC. Naszym celem jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy ludzkości na temat wszechświata poprzez wzbogacanie naszego zrozumienia obiektów naruszających prawo naturalne. Poprzez rygorystyczne testy i badania obiektów oraz zjawisk pozyskiwanych przez Autorytet RPC zdobywamy odpowiedzi na pytania, które dawniej byłyby nie do pomyślenia. Nasz pion oferuje szeroką gamę możliwości zatrudnienia w multum specjalizacji.


Zespół ds. Eksperymentów Anomalnych bada pod względem praktycznym zjawiska anomalne związane z każdym obiektem RPC, by odkrywać możliwości wykorzystania ich dla dobra Autorytetu. Działania takie umożliwiają znajdowanie potencjalnych pól badawczych dla innych dziedzin nauki oraz dokonywanie przełomowych odkryć. Jako największa jednostka organizacyjna Pionu Badawczego ZEA przeprowadza, za pośrednictwem swoich sekcji badawczych, różnorodne doświadczenia. Pozostałe jednostki tego pionu również mogą wnosić o przeprowadzenie odpowiednich eksperymentów, a także — o badania łączne kilku anomalii. Wiedza pozyskana w drodze pracy sekcji doświadczalnych wykorzystywana jest zarówno przez Biuro Pozyskań, jak i Biuro Analizy i Nauki.

Zespół ds. Eksperymentów Anomalnych korzysta z szerokiej gamy laboratoriów rozsianych po wielu placówkach na całym świecie i czyni użytek z najnowocześniejszej technologii oraz wszystkich rodzajów anomalii. Sekcje złożone z młodszych badaczy skupiają się na badaniu każdego aktualnego obiektu RPC. Członkowie sekcji współpracują ze sobą pod kierownictwem starszego badacza oraz łączą wysiłki z pozostałymi sekcjami. Starsi badacze nadzorują badania prowadzone nad przydzielonymi im obiektami i koordynują realizowane testy. Badacze główni natomiast nadzorują większą liczbę sekcji i zarządzają programami oraz projektami badawczymi, których cele to m.in. upowszechnianie wartościowych odkryć w sferze publicznej czy wykorzystywanie zgromadzonej wiedzy do poprawy bytu ludzkości.

Dzięki metodologii naukowej możemy odkryć wszystko. A wraz z odkrywaniem otwierają się nasze oczy.


Biuro Pozyskań zajmuje się anomaliami związanymi z różnorodnymi tworami i wizjami ludzkości, a także ze światem naturalnym. Jednostka ta składa się z sekcji: teistycznej, widerycznej, kryptologicznej, antymemetycznej oraz kabalistycznej. Każde z podejmowanych przez nie zagadnień jest albo całkowicie nieznane ludzkości, albo mylnie przez nią konotowane.

Sekcja Teistyczna bada anomalie uważane za bóstwa. Widerycy z kolei zajmują się rozwijaniem wiedzy na temat mechanizmów i możliwości wykorzystywania neuroprzekaźników widerycznych. Kryptologowie analizują zaszyfrowane komunikaty otrzymywane od różnych obiektów RPC, a także przechwycone wiadomości organizacji oraz jednostek interesujących Autorytet. Sekcja Kryptologiczna obarczona jest również zadaniem doskonalenia technologii szyfrowej celem dbania o wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentacji Autorytetu. Antymemetycy zajmują się informacjami o naturze samoograniczającej — obiektami, które się cenzorują lub blokują dostęp umysłowy do już poznanych wiadomości. Sekcja Kabalistyczna natomiast zajmuje się zagadnieniami okultystycznymi i innymi uznawanymi za wiedzę tajemną.

Sekcje te są wysoce wyspecjalizowane i skupiają się na rzeczach rzadko podejmowanych przez sferę publiczną. Badacze, których dobiera się do tych sekcji, są poddawani selekcji na podstawie swoich osiągnięć i przydzielani w odpowiedzi na potrzeby Zespołu ds. Eksperymentów Anomalnych. Wiedza pozyskiwana przez Biuro jest wykorzystywana na potrzeby Autorytetu RPC celem poprawienia naszej zdolności utrzymywania bezpieczeństwa światowego.

Zrozumienie nieznanego to zyskanie wiedzy, jak się bronić.


Biuro Analizy i Nauki bada anomalie związane z naukami o świecie naturalnym. Celem Biura jest objęcie napotykanych przez Autorytet obiektów pewnymi wywiedzionymi z nauk podstawowych ramami zrozumienia umożliwiającymi rozwój wiedzy na temat takich anomalii. Biuro składa się z wielu sekcji, z których każda skupiona jest na innej dziedzinie nauki, m.in. psychologii, filozofii, botanice, historii, cybernetyce czy chemii.

W Biurze Analizy i Nauki pracują wybitni badacze, którzy często delegują pewne zadania wiodącym ekspertom ze sfery publicznej. Każda większa placówka korzysta z zespołów ww. sekcji i każdy taki zespół zarządzany jest przez badacza głównego — eksperta koordynującego pracę młodszych badaczy i asystentów. Odkrycia dokonywane przez Biuro Analiz i Nauki są odpowiednio udostępniane sferze publicznej, biorąc pod uwagę ich stopień utajnienia oraz wpływu, jaki wywrą na świat. Informacje dystrybuuje się ostrożnie, by zapobiegać chaosowi, zwiększając jednocześnie szanse ludzkości na dalszą egzystencję.

Rozumiemy, że należy budować.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License