Pion Ochronny

Pion Ochronny

Czołem, rekruci. Jestem chorąży Briggs i witam was w Pionie Ochronnym. Wybraliście albo zostaliście wybrani, by być częścią naszego pionu z uwagi na wasze szczególne zdolności fizyczne i doświadczenia wyniesione z na pola walki. Musieliście osiągnąć wiele, by zasłużyć na to miejsce, ale wiedzcie, że to tylko początek nowego rozdziału w waszym życiu. Zostaniecie wystrzeleni w świat, którego do tej pory nie widzieliście. Świat teleportujących się abominacji, wiecznie ścigających was ogarów i potencjalnych, katastroficznych scenariuszy.

Niektórzy z was mogą udawać zaskoczonych, ale od zawsze wiedzieliście, że na tym świecie jest coś ukryte za kotarą normalności, wołające o uwagę. To, czego będziecie odtąd doświadczać, stanowić będzie ledwie potwierdzenie waszych wniosków. Nasza praca wykracza poza obowiązki zwykłego żołdaka i czeka was sporo nauki.

Wasze przeznaczenie w tym miejscu jest jasne: stanowicie miecz i tarczę. Jesteśmy jedynymi, którzy mogą chronić Autorytet przed bezbożnymi monstrami zrodzonymi z najciemniejszych zakątków świata. Zostaliście wybrani, ponieważ uznano, iż jesteście jednymi z nielicznych, którzy mogą bronić tego świata. Dowiedźcie swojej wartości.

Chorąży ██████ Briggs

Wprowadzenie

Witaj w Pionie Ochronnym! Obszar ten odpowiedzialny jest za realizację operacji zbrojnych Autorytetu z wykorzystaniem znacznych sił lądowych i morskich. Pion Ochronny to siły szybkiego reagowania w przypadku odkrycia potencjalnej anomalii, zdolne do szybkiego zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do manifestacji zjawiska. Pion Ochronny odpowiedzialna jest również za aktywność Agencji Wywiadowczej Autorytetu, której celem jest przeciwdziałanie potencjalnemu szpiegostwu oraz zabezpieczanie wycieków danych wywiadowczych.


SBA, czyli „Siły Bezpieczeństwa Autorytetu”, to skrzydło militarne Pionu Ochronnego, odpowiedzialne za ogólną obronę, bezpieczeństwo i koordynację logistyczną placówek Autorytetów, mobilnych centr dowodzenia oraz stacji nasłuchowych. Jednostki SBA stanowią siły szybkiego reagowania w odpowiedzi na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne wobec instalacji Autorytetu, zdolne do kilkuminutowej mobilizacji. Wszyscy członkowie SBA przechodzą dodatkowo różne specjalistyczne szkolenia zależne od pełnionej funkcji.

Wybitni członkowie SBA mają wiele okazji, by uzyskać promocję na wyższy stopień w drodze przeszkolenia podoficerskiego lub oficerskiego. Po ukończeniu przeszkolenia członek SBA jest przygotowany, by wydawać i przekazywać rozkazy podwładnym oraz sprawować dowodzenie nad jednostkami w swoim garnizonie.

Podczas gdy starsi oficerowie zarządzają sprawami administracyjnymi, wszyscy członkowie SBA przestrzegają scentralizowanego łańcucha dowodzenia, w którym najważniejszą jednostką organizacyjną jest centrala dowodzenia. Wszystkie rozkazy związane z funkcjonowaniem SBA oraz ich członków wydawane są i modyfikowane przez centralę dowodzenia, zyskując zatem moc najwyższą.

DEFENSOR FORTIS


CWA, czyli „Centralny Wywiad Autorytetu”, to skrzydło specjalne Pionu Ochronnego. Od zakończenia zimnej wojny działalność CWA jest utajniony i oficjalnie nie jest on jednostką podległą Pionowi Ochronnemu. W związku z tym CWA nie funkcjonuje w zgodzie z normalnym łańcuchem dowodzenia, w zamian otrzymując i przetwarzając rozkazy własnych oficerów dowodzących. Obecnie CWA funkcjonuje w nieznanej lokacji, w ██████, na Grenlandii, a ponadto utrzymuje w wybranych miejscach świata swoje stacje nasłuchowe.

Operatorzy polowi CWA nie są rozpoznawani przez inne piony i nie przyciągają uwagi. Operując potajemnie i skutecznie, CWA nie wchodzi w kontakt z obserwowanym celem, o ile nie musi. Cel może zostać poddany nawet terminacji. Operatorzy CWA posiadają autoryzacje do korzystania z całego uzbrojenia Autorytetu i poświadczenia bezpieczeństwa, dzięki którym mogą wchodzić do każdej placówki Autorytetu. Poświadczenie bezpieczeństwa może jednak zostać unieważnione lub zmodyfikowane na rozkaz Dyrektora Globalnego.

Pracowników uprasza się, w razie rozpoznania operatora CWA, by nie wchodzić z nim w żaden kontakt pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu skazania misji na niepowodzenie. Ponadto pracownikom zakazuje się ujawniania informacji na temat takich operatorów przed innymi osobami, włączając w to oficerów dowodzących i badaczy głównych.

TACITUS COLIMUS


MSTs, also known as Mobile Specialized Teams, is the collective designation given to groups of military personnel specializing in various functions pertaining to the capture/tracking of anomalous objects and elimination of hostile groups. MSTs do not pertain to infantry functions, instead exclusively operating under select fields that require specific skill sets. MSTs are additionally provided independent arsenals and designations (callsigns) to assist in operations and identification.

Unlike other Protection Division assets, MSTs operate under a decentralized command system, with individual detachments being administrated by groups of commanding officers. This additionally applies to base of operations, as individual MST detachments may be independently housed or garrisoned in Authority installations.

All active MSTs are logged within a compiled database detailing their callsign, function, involved anomalies, and archived documentation. As additional anomalies are discovered, more detachments will be produced and their respective information detailed.

SERVITE ET PROTEGE

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License