Pion Przechowalniczy

Pion Przechowalniczy

Wprowadzenie
Komponent Inżynieryjny

Komponent jest wielkim oddziałem z szerokim zakresem obowiązków wykonywanych na rzecz Placówek i operacji terenowych. Pracownicy tego oddziału rozbudowują globalną infrastrukturę Autorytetu, rozplanowując i konstruując placówki, a także przestrzegając planów dla cel przechowalniczych z pieczołowitą dokładnością. Największe wspaniałości ludzkiej inżynierii to rutyna dla profesjonalistów z Komponentu, ukrytych przed światem, ignorujących sławę i uznanie dla swoich wysiłków.


Związek Konserwacyjny

Związek odpowiedzialny jest za generalną reprezentację różnych pracowników placówki: m.in. woźnych, kucharzy, techników niskiego poziomu czy pracowników obszaru logistycznego; ludzi, którzy dbają o to, by działały światła, by w placówkach można było funkcjonować, oraz o to, by sprzęt był utrzymywany w dobrej jakości. Dawanie głosu pracownikom niskiego poziomu w Przechowalniczym jest często uznawane za dziwne przez pozostałe piony, aczkolwiek za absurdem kryje się podyktowana doświadczeniem celowość.

Reprezentacja pracowników i następczy wzrost morale są korzyścią drugorzędną; prawdziwym celem Związku Konserwacyjnego są błędy proceduralne i pomyłki pracowników laboratoryjnych, strażników oraz innych osób — dewiacje te są często spostrzegane najpierw przez pracowników niskiego poziomu. Niewielkie odchyły od norm w tunelach konserwacyjnych i opustoszałych korytarzach mogą wskazywać na możliwość nieuchronnego kryzysu przechowalniczego. Spostrzeganie tych problemów powierzone jest jedynie pracownikom niskiego poziomu.

Wysyłanie takich raportów do innych oddziałów oraz pionów zapobiega niezliczonym katastrofom we wszystkich zakątkach Autorytetu. Skrycie potężny na różne dziwaczne sposoby, tak jak niedoceniani woźni, Związek jest rozproszony po każdej przestrzeni zajmowanej przez Autorytet.


Laboratorium Protokolarne

Prolab, jak też zwane jest potocznie, stanowi sformalizowany oddział badań specjalistycznych odpowiedzialny za tworzenie efektywnych protokołów przechowalniczych dla obiektów RPC. To zespół naukowców, inżynierów oraz pracowników łącznikowych, który zajmuje się tak tworzenie planów budowy, jak i sporządzaniem specjalnych instrukcji dla personelu ochrony placówki.

Współpracując często ze specjalistami z Badawczego, ekspertami ds. bezpieczeństwa z Ochronnego oraz inżynierami z Komponentu, Prolab reprezentuje rdzeń misji pionu: wykuwanie pęt, by Badawczy mógł wykonywać swoje zadania, a wysiłki i ofiary Ochronnego nie szły na marne.


Pozaziemskie Siły Obronne Autorytetu

Ex Terra, Per Ardua.

Amalgamacja różnych program kosmicznych Autorytetu, czyli PSOA, operuje poza Ziemią i korzysta z zaawansowanych technologii. Oddział nietypowy, jak na Pion Przechowalniczy, albowiem niezespolony z placówkami (porusza się z wielką prędkością przez przestrzeń kosmiczną). Stanowi dobrze wyszkoloną, elitarną jednostkę prowadzącą ludzkość ku gwiazdom, a nawet i dalej.


Biuro Infrastruktury Nadzwyczajnej i Międzygwiezdnej

Eksperci w konstruowaniu i utrzymywaniu placówek pozaziemskich Autorytetu, np. infrastruktury księżycowej — włączając w to Placówkę 019 (dawniejszy „Fort Columbiad”), Instalację Laserową „Sauron” czy Placówkę 099. Często współpracuje z AWA, by utajniać przypadkowe odkrycia zasobów kosmicznych przez rozentuzjazmowanych cywilów. Ponadto BINM częstokroć zajmuje się placówkami oraz operacjami międzywymiarowymi, szczególnie w lokacjach nieeuklidesowych.


Biuro Pośrednictwa Kontrahenckiego

BPK jest najbardziej sformalizowanym obszarem funkcjonalnym Pionu Przechowalniczego — swoistą ramą dla możliwości logistycznych Autorytetu. Obarczanie Komponentu zadaniem budowy wszystkich placówek, a zwłaszcza tych niemających specjalnych wymagań, jest nadmiernym marnotrawstwem pracy tamtych inżynierów i wiąże się z koniecznością zorganizowania transportów zasobów, które należy zapewnić placówkom, jak np. pożywienie czy paliwo.

Aby temu zapobiec, jednocześnie mogąc budować i zaopatrywać wiele placówek Autorytetu, Biuro zatrudnia wykonawców cywilnych, ukrywając przed nimi prawdziwy cel ich pracy. Porozumienia z licznymi rządami umożliwiają Autorytetowi maskowanie placówek jako budynki wojskowe i wywiadowcze. Ponadto Autorytet utrzymuje wiele organizacji działających jako przykrywki.


Oddział Komunikacji

Aby w pełni zabezpieczać niezależność Autorytetu od potężnych rządów oraz organizacji rywalizujących, Autorytet wymaga możliwości prowadzenia szybkiej i w pełni bezpiecznej komunikacji na przestrzeni całego globu, a nawet poza nim. W rzeczywistości oznacza to potajemną sieć kabli oraz satelitów, starych i nowoczesnych, wytrzymałych na anomalne klęski żywiołowe oraz najlepsze starania ze strony obcych szpiegów.

Oddział Komunikacji nadzoruje konserwowanie i konstruowanie elementów tejże sieci, udzielając konsultacji technicznych w każdej placówce, współpracując w terenie z Komponentem Inżynieryjnym oraz utajniając odpowiednie zapiski w razie znalezienia przez odkrywcę czy płetwonurka kabla komunikacyjnego w miejscu, gdzie żadnego nie powinno być.

Poprzez utrzymywanie linii telefonicznych i węzłów informacyjnych w ciągłej gotowości, mimo częstej nieświadomości osób trzecich, Oddział Komunikacji doskonale zdaje sobie sprawę z wielkiej wagi realizowanych zadań.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License