Poradnik w sprawach formatu

Odpowiednie formatowanie odgrywa wielką rolę w budzeniu zainteresowania czytelników twoją pracą. Dobre formatowanie to kolejne dobre narzędzie. Poradnik ten opowie o podstawach formatowania.


Format artykułu

Podstawowe szablony raportów.

[[span class="listresize" style="font-size: 0px; line-height: 0px;"]]TYTULIK[[/span]]
 [[include component:rate title=rpc-]]

SYMBOL KLASY PODMIOTU

**Rejestracja Podmiotu Chronionego**: XXXX

**Klasa podmiotu**: (Wskaż klasę).

**Zagrożenia**:

**Protokoły przechowalnicze**: (Opisz procedury).

**Opis**: (Wstaw opis zjawiska).

**Dodatek**: (Opcjonalnie rozszerz artykuł).

[[footnoteblock title="Przypisy"]]

[[=]]
[[table class="table-point"]]
[[row]]
[[cell]]
◀
[[/cell]]
[[cell class="react-point"]]
[[[POPRZEDNI-RPC]]]
[[/cell]]
[[cell class="react-point"]]
[[[NASTEPNY-RPC]]]
[[/cell]]
[[cell]]
▶
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]
[[/=]]

Szablon przesłuchania

> **Przesłuchiwany**: (Osoba, osoby lub przesłuchiwane RPC).
> 
> **Przesłuchujący**: (Godność można ukryć z użyciem █).
> 
> **Przedmowa**: (Krótkie wprowadzenie do treści przesłuchania).
> 
> **<Początek logu, (opcjonalne informacje)>**
> 
> **Przesłuchujący**: (Wypowiedź).
> 
> **Przesłuchiwany**: (Wypowiedź).
> 
> (Powtórz wymianę wypowiedzi, ile razy potrzebujesz).
> 
> **<Koniec logu, (opcjonalne informacje)>**
> 
> **Podsumowanie**: (Krótkie podsumowanie i ew. opis tego, co stało się po przesłuchaniu).

Symbole klasy podmiotu

Publikując raport musisz zawrzeć w nim symbol klasy podmioty. Aby ustalić, jaką klasę nadać swojej anomalii, udaj się tutaj. Poniżej znajdziesz listę kodów, które możesz dodać na samą górę swojego utworu, by wyświetlić prawidłowy symbol.

Alfa

[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/alpha-white.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/alpha-yellow.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/alpha-orange.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/alpha-red.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/alpha-purple.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/alpha-black.png]]

Beta
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/beta-white.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/beta-yellow.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/beta-orange.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/beta-red.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/beta-purple.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/beta-black.png]]

Gamma
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/gamma-white.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/gamma-yellow.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/gamma-orange.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/gamma-red.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/gamma-purple.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/gamma-black.png]]

Zneutralizowany
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/neutralized.png]]

Wykorzystanie klas Omega i Theta jest ograniczone i większość społeczności nie może czynić z nich użytku. Interesuj się specjalnymi konkursami, jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem jednej z poniższych klas.

Omega

[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/omega-white.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/omega-yellow.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/omega-orange.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/omega-red.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/omega-purple.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/omega-black.png]]

Theta
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/theta-white.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/theta-yellow.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/theta-orange.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/theta-red.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/theta-purple.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/theta-black.png]]

W dodatku do powyższego istnieje jeszcze jedna klasa ezoteryczna.

Epsilon

[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/epsilon-white.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/epsilon-yellow.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/epsilon-orange.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/epsilon-red.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/epsilon-purple.png]]
[[f<image http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/epsilon-black.png]]

Te kody powinny zostać umieszczone pod modułem oceny.


Formatowanie na Wikidot

Przez większość czasu nie będziesz potrzebował wiadomości wykraczających poza podstawy składni Wikidot.

 • Wytłuszczanie: **przykład**przykład
 • Kursywa: //przykład//przykład
 • Podkreślenie: __przykład__przykład
 • Przekreślenie: --przykład--przykład

Nie musisz ich spamiętywać, ponieważ znajdują się na pasku narzędziowym Wikidot; mimo to znajomość ich jest dosyć przydatna.


Obrazki

Istnieją dwa sposoby na dodawanie obrazków.

[[include component:image-enlarge name=Lokalizacja_obrazka|width=…px|caption= Podpis pod obrazkiem.]]

Ten tworzy blok obrazka, który się powiększa, gdy najedziemy na niego myszką.

[[include component:image-block-static name=Lokalizacja_obrazka|width=…px|caption= Podpis pod obrazkiem.]]

Ten tworzy statyczny blok obrazka, który się nie powiększa.

Jeżeli chcesz dodać obrazek, nie korzystając z jego formatowania blokowego, skorzystaj z jednej z poniższych możliwości.

[[image LINK]] > Normalny obrazek.
[[<image LINK]] > Obrazek wyrównany do lewej.
[[>image LINK]] > Obrazek wyrównany do prawej.
[[=image LINK]] > Obrazek wyśrodkowany.
[[f<image LINK]] > Obrazek umieszczony po lewej — umożliwia opływ tekstu.
[[f>image LINK]] > Obrazek wyrównany do prawej — umożliwia opływ tekstu.


Zapadki

Zapadek używa się do ukrywania dłuższych fragmentów tekstu

[[collapsible show="TEKST PRZED POKAZANIEM" hide="TEKST PRZED UKRYCIEM"]]
TEKST.
[[/collapsible]]

Ponadto możesz wykorzystać atrybut „hideLocation” celem zmienienia miejsca, w którym zapadki się zamykają. Pomocne zwłaszcza z bardzo długimi tekstami. Oto przykład.

[[collapsible show="POKAŻ DŁUGI TEKST" hide="UKRYJ DŁUGI TEKST" hideLocation="both"]]
DŁUGI TEKST.
[[/collapsible]]


Hiperłącza

Aby utworzyć hiperłącze, wykorzystaj poniższy kod.

[URL-STRONY NAZWA HIPERŁĄCZA]

Efekt będzie jak niżej.

NAZWA HIPERŁĄCZA

Jeśli strona docelowa znajduje się na tej samej witrynie Wikidot, możesz skorzystać z „/nazwa-strony”.

[/poradnik-w-sprawach-formatu NAZWA HIPERŁĄCZA]

Efekt będzie jak niżej.

NAZWA HIPERŁĄCZA

Najprostszy sposób na osiągnięcie powyższego efektu jest jak niżej.

[[[formatting-guide]]]

Efekt będzie jak niżej.

formatting-guide


Przypisy i bloki przypisów

Aby dodać przypis, użyj poniższego kodu.

Przykładowy tekst.[[footnote]]Wyjaśnienie.[[/footnote]]

Przykładowy tekst.1

Możesz również zmienić, w którym miejscu twoje przypisy zostaną wyświetlone. Miejsce to nazywa się blokiem przypisów „footnoteblock”, ale ponieważ domyślnie zatytułowany przez po angielsku, dodajemy „title=Przypisy”. Naturalnie na jednej podstronie może być tylko jeden blok przepisów.
[[footnoteblock title="Przypisy"]]


Nagłówki

Możesz wyróżnić tekst z użyciem nagłówków.

+ Największy nagłówek
++ Rozmiar 2.
+++ Rozmiar 3.
++++ Rozmiar 4.
+++++ Rozmiar 5.
++++++ Najmniejszy nagłówek.

Efekt będzie jak niżej.

Największy nagłówek

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

Rozmiar 5
Najmniejszy nagłówek

Listy

Możesz tworzyć zarówno listy numerowane, jak i nienumerowane. Dodanie spacji przed znakiem listy zwiększy wcięcie.

# Pozycja pierwsza listy numerowanej
# Pozycja druga listy numerowanej
# Pozycja pierwsza pierwszego wcięcia listy numerowanej
# Pozycja trzecia listy numerowanej

* Pozycja pierwsza listy nienumerowanej
* Pozycja druga listy nienumerowanej
* Pozycja pierwsza pierwszego wcięcia listy nienumerowanej
* Pozycja trzecia listy nienumerowanej

Efekt będzie jak niżej.

 1. Pozycja pierwsza listy numerowanej
 2. Pozycja druga listy numerowanej
  1. Pozycja pierwsza pierwszego wcięcia listy numerowanej
 3. Pozycja trzecia listy numerowanej
 • Pozycja pierwsza listy nienumerowanej
 • Pozycja druga listy nienumerowanej
  • Pozycja pierwsza pierwszego wcięcia listy nienumerowanej
 • Pozycja trzecia listy nienumerowanej

Tabele

Tabel używać można do organizowania informacji w utworze.

||~ Header 1 ||~ Header 2 ||~ Header 3 ||
|| Example 1. || Example 2. || Example 3. ||

Efekt będzie jak niżej.

Nagłówek 1. Nagłówek 2. Nagłówek 3.
Przykład 1. Przykład 2. Przykład 3.

Bloki cytatu

Bloki cytatu są świetnym narzędziem do wstawiania logów testów, eksploracji itp. Aby utworzyć linię cytatu wpisz „> ”, ale zauważ, ze pomiędzy znakiem większości a cudzysłowem zamykającym jest spacja. Ta spacja zawsze musi znajdować się w bloku cytatu, nawet jeśli sama linia ma być pusta (służyć np. jako przerwa w tekście).

> Kwestia 1.
>
> Kwestia 2.

Efekt będzie jak niżej.

Kwestia 1.

Kwestia 2.


Kotwiczki

Kotwiczki ułatwiają poruszanie się po twoim artykule.

[[# nazwa_kotwiczki]] Aby stworzyć kotwiczkę.
[#nazwa_kotwiczki Link text.] Aby wrócić do kotwiczki.

Efekt będzie jak niżej.

tekst hiperłącza


Podziałki

Podziałki służą, cóż, dzieleniu tekstu.

Tekst.
-----
Więcej tekstu.

Efekt będzie jak niżej.

Tekst.


Więcej tekstu.


Wyrównywanie tekstu

Możesz wyrównać tekst do lewej, prawej, wyśrodkowywać go, a nawet justować.

[[<]]
Tekst wyrównany do lewej.
[[/<]]

[[=]]
Tekst wyśrodkowany.
[[/=]]

[[>]]
Tekst wyrównany do prawej.
[[/>]]

[[==]]
Tekst wyjustowany.
[[/==]]

Efekt będzie jak niżej.

Tekst wyrównany do lewej.

Tekst wyśrodkowany.

Tekst wyrównany do prawej.

Tekst wyjustowany.

Tekst wyjustowany to taki, którego wszystkie wiersze mają taką samą długość, a zatem efekt ten uwidacznia się dopiero przy większych akapitach.


Kolorowanie tekstu

Kolorowanie tekstu jest niezwykle łatwe.

##blue|Niebieski tekst.##

Niebieski tekst.

Można też stosować wartości szesnastkowe.

##71e02c|Zielony tekst.##

Zielony tekst.


Zakładki

Zakładek używać można na potrzeby zorganizowania swojego sandboxa i niektórych innych stron, gdzie tekstu jest za dużo, a można go posegregować (np. poradniki czy eseje).

[[tabview]]
[[tab Zakładka pierwsza]]
Przykładowy tekst.
[[/tab]]
[[tab Zakładka pierwsza]]
Przykładowy tekst.
[[/tab]]
[[/tabview]]

Efekt będzie jak niżej.

Przykładowy tekst.

Możesz wykorzystać tyle zakładek, ilu tylko potrzebujesz.

Skorzystanie z więcej niż jednego bloku „[[tabview]] (Zawartość). [[/tabview]]” utworzy wiele bloków zakładek w artykule.

[[tabview]]
[[tab Raz]]
[[/tab]]
[[/tabview]]
[[tabview]]
[[tab Dwa]]
[[/tab]]
[[/tabview]]

Efekt będzie jak niżej.


Puste linie

Normalnie wstawianie pustych linii jest niemożliwe, aczkolwiek można problem ten obejść z użyciem tagów nieparsowanych.

W przeciwnym razie dojdzie do następującego.

Tekst.Więcej tekstu.

Tekst.

Więcej tekstu.

Użyjmy zatem tagów nieparsowanych.

Tekst.
@@@@
@@@@
@@@@
Więcej tekstu.

Tekst.Więcej tekstu.

Pomagają one również wyświetlać kod, nie poddając go parsowaniu.

@@ [[div class="przykład"]] @@

@@ [[/div]] @@

[[div class="przykład"]]

[[/div]]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License