Poradnik w sprawach tłumaczenia

Poradnik w sprawach tłumaczenia
znajomość obowiązkowa dla tłumaczy

Wstęp

Tłumaczenia stanowią nieodzowną część naszej witryny, albowiem pozwalają nam na przedstawianie w rodzimym języku utworów z centrali, a w przyszłości będziemy dzięki nim mogli cieszyć się pracami z innych oddziałów Autorytetu RPC.

Powiedzenie, że tłumaczenie jest sprawą łatwą, byłoby niedopuszczalnym uogólnieniem; należy mieć na względzie, iż stosowany w wielu utworach język nauki wymaga tego, by tłumacz wiedział, czym uzupełniać swoje braki wiedzowe i jak podchodzić do problematycznych przekładów. Tłumaczenie nie jest sprawą łatwą, a niezwykle różnorodną — szczegółowe omówienie każdego możliwego problemu i znalezienie dla niego rozsądnego rozwiązania byłoby niemożliwe. Poradnik ten nie ma stanowić zamiennika dla doświadczenia.

Poradnik ten został stworzony z myślą o podstawowych zasadach i regułach, którymi kierujemy się podczas wszelakich tłumaczeń utworów RPC. Ma on ułatwić proces.

Oczekiwania wobec tłumacza

Chcemy, by nasi tłumacze brali pod uwagę kilka rzeczy, które wyodrębniliśmy na podstawie własnych doświadczeń — również wyniesionych z tłumaczenia dawniej utworów SCP.

  • Znaj język ojczysty lepiej niż język obcy: Na nic świetna znajomość języka obcego, jeśli tłumacz nie umie w języku ojczystym skonstruować zdania poprawnego pod względem gramatycznym.
  • Nieustannie się samodoskonal w każdy możliwy sposób: Na nic ogromny zasób słownictwa, jeśli tłumacz nie jest gotów do korzystania ze słownika ani innych pomocy tłumaczeniowych — angielski korpus językowy zwiększa się z dnia na dzień.
  • Wiedz, że twoje tłumaczenie zostanie skontrolowane: Na nic wspaniały przekład, jeśli tłumacz uważa, iż praca nad jakością kończy się wraz z ogłoszeniem publikacji tłumaczenia — zawsze można coś udoskonalić.
  • Przestrzegaj naszych standardów (także licencji): Na nic wybitny tłumacz, jeśli nie jest gotów współpracować.

Kontrola jakości tłumaczenia

Każde nowo opublikowane tłumaczenie zostanie skontrolowane pod względem językowo-stylistycznym i w razie konieczności odpowiednio zredagowane przez wyznaczonego członka administracji. Kontrola jakości tłumaczenia jest naszym sposobem na ostateczne upewnienie się, że nasi czytelnicy będą mogli cieszyć się jak najwyższą jakością przekładu.

W ramach kontroli jakości tłumaczenie zostaje zawsze oznaczone właściwymi tagami. Prosimy nie cofać zmian naniesionych w czasie kontroli jakości; to edycje z komentarzem: „kontrola jakości”. Niemniej jak najbardziej można, a wręcz trzeba zwracać uwagę, jeśli pomimo przeprowadzonej kontroli coś w utworze nie gra, coś brzmi nienaturalnie lub jakiś inny problem daje się we znaki przy czytaniu.

Kontrola jakości powinna zostać przeprowadzona w ciągu 3 dni od dnia opublikowania tłumaczenia. W razie opóźnienia można administrację jak najbardziej ponaglić.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License