Zagrożenia

Zagrożenia

Autorytet zajmuje się różnorodnymi niebezpiecznymi obiektami, bytami i środowiskami. Poniżej wymieniono najczęściej napotykane przez pracowników Autorytetu zagrożenia.

h-aggressive.png
Zagrożenie agresją: Byt przejawia agresję względem pracowników albo na ogół ludzi.
h-ballistic.png
Zagrożenie balistyczne: Obiekt może korzystać z pocisków.
h-incorporeal.png
Zagrożenie bezcielesne: Obiekt nie istnieje w formie fizycznej albo istnieje w formie, z którą normalna materia nie może wejść w kontakt.
h-ecological.png
Zagrożenie ekologiczne: Obiekt ma szkodliwy wpływ na elementy biosfery.
h-geological.png
Zagrożenie geologiczne: Obiekt może wpływać na topologię.
h-grouped.png
Zagrożenie grupowe: Obiekt jest osobnikiem należącym do grupy podobnych sobie anomalii.
h-climatological.png
Zagrożenie klimatyczne: Obiekt może wpływać na zjawiska pogodowe.
h-mechanical.png
Zagrożenie mechaniczne: Obiekt, który jest maszyną, bez względu na jej typ.
h-organic.png
Zagrożenie organiczne: Anomalia ma charakter organiczny.
h-extra-terrestrial.png
Zagrożenie pozaziemskie: Oznaczenie to odnosi się do obiektów znajdujących się poza Ziemią i spoza niej pochodzących.
Psychotronic.png
Zagrożenie psychotroniczne: Oznacza to anomalię wykazującą zdolności psychotroniczne, np. telekinezę, jasnowidztwo, telepatię czy pirokinezę.
h-regenerative.png
Zagrożenie regeneracyjne: Obiekt wykazuje zdolność do regeneracji.
h-self-replicating.png
Zagrożenie replikacyjne: Obiekt może się powielać.
h-sapient.png
Zagrożenie rozumnością: Oznacza byt zdolny do złożonego myślenia.
h-animated.png
Zagrożenie ruchowe: Anomalia wykazuje zdolność do swobodnego przemieszczania siebie. Oznaczenie to dotyczy wyłącznie anomalii nieożywionych.
h-sentient.png
Zagrożenie świadomością: Oznacza byt zdolny do odczuwania emocji pierwotnych i okazywania świadomości otoczenia.
h-transmutable.png
Zagrożenie transmutacyjne: Obiekt może zmieniać formę.
h-aquatic.png
Zagrożenie wodne: Anomalia związana jest z wodą.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License